Rektor Univerzity Palackého ocenil akademické práce, publikace a sportovní výkony

Celkem 79 ocenění za akademické práce, odborné publikace a sportovní výkony předal rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Martin Procházka při slavnostním ceremoniálu, který se konal v aule Pedagogické fakulty UP. Vyhlášení výsledků studentských cen a čestných uznání pro autory monografií za uplynulý rok je jedním z tradičních bodů programu Akademického týdne UP, během něhož si Univerzita Palackého připomíná své obnovení v roce 1946.

Bakalářské a magisterské diplomové práce, stejně jako odborné texty přihlásili do soutěže studenti ze šesti fakult univerzity. Mezi 16 oceněnými jsou nejvíce zastoupeni posluchačky a posluchači filozofické a přírodovědecké fakulty a fakulty zdravotnických věd. Na třetích místech se umístilo 6 studentů, na druhých 3 a na prvních 7. Jedno z prvních míst získala například studentka Gabriela Pačková z přírodovědecké fakulty, jež byla oceněna za práci Fosilní záznam čeledi Elateridae (Coleoptera: Elateroidea). „Ceny si moc vážím, protože za prací je velké úsilí. Jsem ráda, že jsem takto mohla udělat radost celé rodině, které moc děkuju za podporu ve studiu,“ uvedla.

Vedle ocenění za studentské práce byly předány také ceny rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů. Komise vybrala 7 laureátů. K nejúspěšnějším sportovním disciplínám patří lukostřelba a plavání. Oceněn byl například Jakub Jurka za účast na olympiádě v Tokiu v disciplíně sportovní šerm. „Dostat se na olympiádu v této disciplíně je skoro stejný úspěch jako dostat medaili. Byl jsem tam nejmladší účastník a byla to obří zkušenost. Ocenění rektora mě zahřálo u srdce, moc si také vážím podpory, která se mi dostává na fakultě,“ uvedl student fakulty tělesné kultury.

Výsledky studentské části soutěže podle rektora potvrzují tvořivost, odbornost a soutěživost posluchačů. „Těší mě, že práce studentů Univerzity Palackého jsou velmi kvalitní a často i s praktickým přesahem. Také je potěšující, že jsou naši studenti úspěšní i ve sportu, a to i na mezinárodní úrovni. Děkuji všem zapojeným za jejich práci a podané výkony,“ řekl rektor Martin Procházka.

Čestná uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2020 a 2021 obdrželo 56 autorů z řad akademické obce za 53 publikací. Věnovali se tématům zdravotnickým, teologickým, filozofickým, psychologickým, historickým i uměnovědným. Nejsilnější zastoupení mezi oceněnými tituly měly ty z humanitních a společenských věd.

Například docent Kamil Kopecký z pedagogické fakulty byl oceněn za monografii Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru, která upozorňuje na rizikové online seznamování. „Uznání rektora si velmi vážím. Je to určitě motivující pro další vědeckou práci,“ uvedl.  

Ceny a čestná uznání uděluje rektor ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na olomoucké univerzitě. Produkce členů akademické obce podle něj svědčí o rozsahu bádání na fakultách a dalších pracovištích. V minulém roce rektor ocenil 27 studentských vědeckých a uměleckých prací, 7 sportovců a 48 autorů 41 nejlepších odborných knih.