Anketa: Mají smysl univerzitní sportovní soutěže na republikové úrovni?

Co si myslíte o možnosti vzniku dlouhodobých univerzitních sportovních soutěží na republikové úrovni?

Petr Košik, vedoucí oddělení sportovního programu ZČU Western Stars
Dnes je to u nás prakticky nemožné. Chybí kontinuita, návaznost na střední školy, takže špičkové sportovce, kteří by univerzitní soutěži zajistili dostatečnou úroveň, vlastně není kde získat. Snahy o vytvoření univerzitních soutěží by nebyly efektivní. Pořádat další lokální nebo národní soutěže nemá smysl, protože už existují. Budoucnost vidím spíš v soutěžích evropské nebo světové úrovně, jako jsou právě Evropská univerzitní hokejová liga nebo třeba meziuniverzitní mistrovství světa.

Jiří Drnek, ředitel Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT
Dlouhodobé soutěže v kolektivních sportech mohou být novou formou sportovních aktivit na vysoké škole. Vytvářet je dle amerického vzoru je ale obtížné, stejně jako není možné plně aplikovat zásady sportu na vysokých školách v USA na vysokých školách v Česku. Na základě zkušeností například s EUHL vidíme ale pro organizaci problémy následujícího typu: Soutěže jsou zaměřeny pro velice úzkou skupinu sportujících studentů, jsou značně finančně náročné, studenti už mají možnost zúčastňovat se jiných soutěží a vedení vysokých škol většinou nehodnotí účast v těchto soutěžích jako významný prostředek k vytváření image škol. Přesto se domníváme, že by to mohla být další forma, jak zatraktivnit a vytvořit motivaci pro sportovní vyžití studentů.

Dana Fialová, vedoucí katedry TV a sportu Pedagogické fakulty UHK
Je třeba si uvědomit, že na české vysoké školy obecně nepřijímáme studenty přednostně kvůli sportovní reprezentaci školy. Vysoké školy v Česku nemají dostatečně vhodné sportovní zázemí (stadiony, tělocvičny nebo haly) a univerzitní sport není vysokými školami tolik podporován jako například v zahraničí. Největší zábrany v realizaci vidím v chybějících finančních prostředcích pro tyto účely.

Michal Sebera, katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Vznik dlouhodobých soutěží by byl pro rozvoj univerzitního sportu a sportu v Česku obecně přínosem. Na příkladu EUHL můžeme vidět, že tento model může fungovat i v českých podmínkách a je pro mladé sportovce – studenty atraktivní.

Jana Kašparová, tisková mluvčí České zemědělské univerzity
Těžko odhadnout, jaký zájem z řad studentů by byl. Pokud jsou studenti registrováni ve svých oddílech a pravidelně hrají soutěž, není jisté, zda budou z časových a studijních důvodů schopni hrát další pravidelnou soutěž. Pokud by se jednalo o soutěže neregistrovaných hráčů a sportovců, pak by to asi bylo dostupnější, jen je pak otázkou výkonnostní úroveň takové soutěže. V USA v nich totiž sportují studenti jako ve své hlavní soutěži a už nehrají nikde jinde.

Tomáš Macas, vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Univerzity Pardubice
Tradiční univerzitní soutěže, které u nás dlouhodobě fungují, jsou České akademické hry a akademická mistrovství. Další možnosti dlouhodobých univerzitních soutěží se nyní hodně diskutují a osobně věřím, že tato oblast skýtá velký potenciál k dalšímu rozvoji. Například univerzitní veslaři svoji univerzitní soutěž nedávno založili a je o ní zájem. Hokejisté mají evropskou univerzitní ligu, kterou založili před pár lety na Slovensku. Česká Hokejová či Basketbalová univerzitní liga by za určitých okolností a podmínek jistě možné byly. Inspirace v zahraničí je dostatek. Myslím ale, že organizačně k takovým soutěžím, aby byly opravdu na profesionální úrovni, vede cesta dlouhá a nezávisí to jen na vysokých školách, ale na celém systému organizace a podpory sportu obecně včetně univerzitního.