Vrcholoví sportovci nastartují na Univerzitě Palackého druhou kariéru

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP) nově nabízí v tuzemsku unikátní bakalářský studijní program určený aktivním vrcholovým sportovcům, kteří se chtějí připravit na svou druhou profesní kariéru. První ročník programu nazvaného Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců se otevře se začátkem akademického roku 2021/2022.

Díky novému studijnímu programu se sportovcům otevírá možnost získat vzdělání a kvalifikaci pro další uplatnění ještě před koncem jejich aktivní sportovní kariéry, ke kterému dochází v rané fázi produktivního věku, tedy mezi 23. až 35. rokem života.

„Studijní program má definovaná vstupní kritéria výhradně pro aktivní vrcholové sportovce, a přestože jde o plnohodnotné studium, je organizačně maximálně uzpůsobeno tak, aby se sportovci mohli při studiu nadále naplno věnovat svému sportu. V současnosti jsme první a jediná vysoká škola v České republice, která takové studium nabízí,“ uvedl garant programu a zároveň děkan FTK UP Michal Šafář.

Maximální individualizaci a flexibilitu studia umožňuje jeho modulové uspořádání úzce propojené s dalšími studijními programy fakulty. Jednotlivé moduly zahrnující přednášky, semináře i individuální konzultace se zaměřují na oblast sportovního, kondičního a také mentálního tréninku a sportovních specializací, nechybí ani manažersko-právní modul zahrnující témata sportovního práva, managementu sportu, základů finanční gramotnosti nebo projektového řízení.

„Absolventi budou odborníky v oblasti komplexního řízení sportovní přípravy dětí, mládeže a dospělých v rekreačním a výkonnostně-vrcholovém sportu s odpovídajícími sociálně-personálními, pedagogicko-psychologickými a manažersko-právními kompetencemi. Uplatnění najdou ve sportovních svazech a klubech, ale také třeba ve státní správě související se sportem, v neziskových organizacích sportovního charakteru, případně jako kondiční trenéři, instruktoři pohybových aktivit nebo mentální koučové,“ dodal Michal Šafář.

První sportovci započnou své studium v akademickém roce 2021/2022. Další informace o programu Sportovní specialista – duální kariéra vrcholových sportovců se mohou zájemci dozvědět během online Dne otevřených dveří tuto sobotu 16. ledna. Podrobnosti a možnost přihlášení budou v brzké době zveřejněny také na webových stránkách fakulty www.ftk.upol.cz.