Mít na promoci vlastního vnuka

Co senioři studují, jak vzdálený je obor od jejich původní profese, a jaké pro nové poznatky nacházejí uplatnění? Dozvíte se v anketě mezi frekventanty a pedagogy univerzit třetího věku (U3V).

Posluchačky U3V

Věra Vacková, 60 +, Univerzita Hradec Králové

Jaká je vaše profese?
Pracovala jsem celý profesní věk ve školství jako pedagog, nejdříve v mimoškolní činnosti, posledních 10 let jsem se podílela na přípravě a dalším vzdělávání učitelů v Královéhradeckém kraji.

Proč jste se rozhodla navštěvovat univerzitu třetího věku?
Vzhledem k tomu, že jsem absolventkou Pedagogické fakulty UHK, vždy jsem se zajímala a zajímám o dění na univerzitě. Pravidelně navštěvuji řadu akcí, které UHK pořádá pro veřejnost. U3V navštěvuji již 5. rokem.

Jaký obor studujete, jaké máte předměty?
V loňském roce jsem dokončila návštěvu kurzu, který byl věnován dějinám Evropy. V současnosti docházím jednou měsíčně na středeční přednášky, které se mi velmi líbí pro svoji obsahovou pestrost a erudovaný přístup všech přednášejících.

Baví vás výuka více, nebo méně, než když jste byla studentkou?
Účast na programech U3V nabízených UHK je pro mě svátkem nejenom s ohledem na zajímavé obsahy přednášek, ale rovněž mi umožňuje setkávat se s řadou zajímavých „spolužáků“, přátel, kolegyň, a dokonce příbuzných. Často se s mnohými setkávám již v dopoledních hodinách na „kafi“, kde diskutujeme – vedle obvyklých životních seniorských otázkách – i o tématech přednášek, které jsme společně absolvovali a které nás ještě čekají.

Využijete nějak poznatky v běžném životě, například v povolání, nebo nějak jinak?
Mým preferovaným osobním zájmem je historie, výtvarné umění včetně vlastní výtvarné tvořivosti, dále zeměpis, turistika, literatura, film, divadlo. V neposlední řadě se zajímám o problematiku mezilidských vztahů a také o otázky věnované seniorskému věku. Teď již nepracuji, ale setkávání se zajímavými lidmi a tématy mi obohacuje život, rozšiřuje obzor a umožňuje mi aktivní trávení času. Děkuji organizátorům a celému kolektivu, který zajišťuje programy U3V za vše, co pro nás připravují. Moc si toho vážím a určitě nejsem v tomto kladném hodnocení sama.

Zdeňka Klváčková Čapinská, 67 let, Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci

Jaká je vaše profese?
Pracovala jsem jako sociální pracovnice a vystudovala jsem vyšší odbornou sociálně právní školu. Také jsem absolvovala potřebné odborné stáže a školení z oblasti psychologie i práva.

Proč jste se rozhodla navštěvovat univerzitu třetího věku?
S nástupem do starobního důchodu mi chyběl každodenní styk s klienty a uvědomila si, že teď mám konečně šanci věnovat se převážně svým zálibám, dělat si radost poznáváním nových věcí a získáváním dalších informací, na které mi v době zaměstnání nezbýval čas. Každodenní rutinní práce v domácnosti mě tolik nenaplňovala. Proto jsem se přihlásila ke studiu univerzity třetího věku.

Jaký obor studujete, jaké máte předměty?
Studium jsem začínala na brněnském VUT, které jsem ukončila promocí na fakultě chemicko-technologické, a dojížděla jsem i na IT fakultu, kurz digitální fotografie. Poté jsem přešla na UPOL v Olomouci, kde jsem už promovala na lékařské fakultě a díky pochopení studijního oddělení univerzity jsem na tuto fakultu mohla docházet i jako absolvent na pravidelné přednášky jednou týdně. Současně jsem využila možnosti studovat na právnické fakultě univerzity hned v prvním otevřeném ročníku a obnovit si znalosti získané dřívějším studiem. I toto studium jsem ukončila promocí. Od letošního akademického roku jsem přešla na fakultu tělesné kultury, kde si nejen rozšiřuji obzor vědění, ale mám šanci napomáhat svému stárnoucímu tělu k částečné obnově.

Baví vás výuka více, nebo méně, než když jste byla studentka?
Na každý den, kdy jezdím na univerzitu, se velice těším a v kolektivu zhruba stejně starých „spolužáků“ jsem našla několik báječných přátel. S možností studovat i v důchodu jsem získala nový náboj a chuť do života a na zdravotní problémy s mým věkem spojené se i díky novým informacím dívám s nadhledem. Vážím si každého dne, kdy mám možnost „vyrazit do ulic za dámu“ a rozhýbat mozkové závity k činnosti. Na krmení kačenek a holubů mám ještě alespoň 20 let čas.

Využijete nějak poznatky v běžném životě, nebo nějak jinak?
Získané vědomosti využívám v každodenním životě, ať už jsou to informace z oblasti práva nebo medicíny. Ale lékařům v jejich práci neradím! Díky pochopení rodiny a mému entuziasmu ve vzdělávání předpokládám, že svá studia ukončím, až když mi to zdravotní stav opravdu neumožní. Zbývá mi dokončit studium psychologie a na fakultě tělesné kultury mám ještě co dohánět. Je ještě tolik zajímavostí, o kterých bych se chtěla dozvědět, navíc univerzita nabízí spoustu dalších možností i na ostatních fakultách. Na pocit beznaděje ze stárnutí nezbývá při studiu čas, stáří přichází i bez našeho přičinění, tak proč se nesnažit udělat si tuto část života radostnější. Zažila jsem krásný pocit, kdy mi po mé promoci vnuk řekl: „Babičko, já jsem na tebe tolik pyšný!“

Všem důchodcům bych ráda doporučila využít možnost získat ztrácející sebevědomí a nenechat mozek zbytečně odpočívat. I každodenní povinnosti jdou při troše snahy skloubit se studováním, je báječné udělat něco pro sebe a neztratit kontakt s dobou.

Lektor U3V

PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D., Ústav světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Co na univerzitě třetího věku učíte?
Učím novověkou a světovou historii. V současném akademickém roce 2018/2019 přednáším konkrétně v programu Významné události světových dějin dvě přednášky, a to 1498: Vasco da Gama a portugalské doplutí do Indie a 1931: Mukdenský incident. Již před lety jsem se jako mladý asistent sám rozhodl, že zkusím vyučovat na univerzitě třetího věku, abych získal zkušenosti s touto formou výuky. Zaujalo mě to natolik, že dnes jsem garantem Univerzity třetího věku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Jací jsou studenti U3V v porovnání s klasickými studenty?
Pokud bych je měl porovnat s klasickými denními studenty, tak přirozeně nějaké rozdíly jsou, což pramení z rozdílné formy výuky. Nicméně nelze paušalizovat. Je to hodně o individuálním přístupu jak ze strany posluchačů univerzity třetího věku, tak klasických studentů. Na hodinách je vždy část posluchačů či studentů, které to nadmíru baví, ptají se či diskutují. Z pohledu posluchačů univerzit třetího věku je primárně příčinou osobní zájem o danou věc, téma, region či období velmi často spojený s osobní životní zkušeností, například s dovolenou nebo pracovním umístěním. U studentů je zájem zpravidla vyvolán tím, že se o téma dlouhodoběji zajímají, rádi by v něm znalosti prohloubili či uvažují, že by se na danou oblast či problematiku specializovali.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.