Jiřičný: Masarykova univerzita má velký potenciál

Jak si objektivně stojí Masarykova univerzity při porovnání s mezinárodní konkurencí? Jaké obory má škola excelentní a kde je potřeba přidat? Jak zvýšit mezinárodní reputaci a pomoci vyhrát prestižní granty? Jak motivovat i kolegy z méně úspěšných oborů? Zodpovědět na takové otázky je úkolem Mezinárodní vědecké rady Masarykovy univerzity (MU), vysvětluje v rozhovoru předseda tohoto prestižního poradního orgánu Josef Jiřičný.

Co si jako předseda Mezinárodní vědecké rady Masarykovy univerzity od takového orgánu slibujete, jak se bude pod vaším vedením profilovat?
V první řadě potřebujeme objektivně analyzovat současnou pozici Masarykovy univerzity a srovnat ji s národní a mezinárodní konkurencí. V druhé řadě potřebujeme identifikovat disciplíny, ve kterých je škola excelentní, a obory, které ještě špičkové kvality nedosáhly. Konsolidace pozic excelentních disciplín by měla nejenom zvýšit mezinárodní reputaci univerzity a pomoci vyhrát prestižní granty (například ERC), ale také podpořit směrování, motivaci a ambice kolegů v jiných, současně méně úspěšných oborech. Ve třetí řadě je nutné identifikovat potřebné úpravy, které je možné uskutečnit pokud možno s žádnými – nebo jen minimálními – administrativními změnami a s existujícími finančními prostředky, kupříkladu přehodnotit kritéria pro příjem studentů a doktorandů, a zvýšit počet externích členů fakult. V příští fázi se bude rada soustředit na dlouhodobé cíle, které vyžadují změny administrativních pravidel, nejen univerzitních, ale možná i celostátních, na kterých jsou ta univerzitní často závislá.


Co chcete udělat vy osobně?
Proč jste vlastně brněnskou nabídku působit v její radě předloni přijal?
Jako altruista se rád pokusím pomoci těm, kteří mě o pomoc nebo radu žádají a kteří se o mou pomoc nebo radu zajímají. Je to také možnost navázat vědecké vztahy s institucemi mé rodné země, které mi dosud chyběly.

Můj osobní cíl je vést Mezinárodní radu, která jedná transparentně, bez skrytých či postranních úmyslů a která dokáže všechny členy Masarykovy univerzity přesvědčit, že její rady a konstruktivní kritika jsou míněny s těmi nejlepšími úmysly a s přesvědčením, že její spolupráce s MU přinese všem pozitivní výsledky.

Sledujete nějaký vývoj v mezinárodnosti Masarykovy univerzity za poslední roky?
Mezinárodní rada existuje méně než dva roky, a tím pádem je předčasné už dnes hodnotit situaci. Ale vedení zavedlo několik velice efektivních opatření, která rada doporučovala a které podle mého názoru přinesou ovoce v příštích měsících – možná i týdnech.

S jakými kolegy si v této radě nejvíce rozumíte? A v čem budou radit?
Naše rada je složena z mezinárodních expertů, s kterými spolupracovat je nejen mojím potěšením, ale také privilegiem. Stále se od mých kolegů poučuji, učím. Expertíza Mezinárodní rady kryje spektrum disciplín od humanitních až po exaktní vědy.

Je pro internacionalizaci a mezinárodní viditelnost školy důležitý i posun v žebříčcích, jako jsou THE, QS, ARWU, ale i vědecký Nature Index?
Absolutně. Pozice univerzity na celosvětových žebříčcích má zásadní vliv na kvalitu externích studentů, postdoktorandů a vědeckých pracovníků, kteří se zajímají o studium nebo pozice na otevřeném světovém univerzitním trhu.

Jaké vědní oblasti na Masarykově univerzitě považujete za nejsilnější, respektive příkladné?
Srovnání mnoha odlišných disciplín by bylo momentálně neoprávněné. V některých disciplínách, například v exaktních vědách, jsou evaluační kritéria jednoznačně definovaná, ale stejná kritéria není možno použít na evaluaci humanitních věd. Mezinárodní rada se bude podílet na nastavení vnitřní evaluace vědy na Masarykově univerzitě.

Jakými příklady v cizině se případně hodláte inspirovat, nejen ze Švýcarska?
Mezinárodní rada bere jako příklad ty nejlepší akademické instituce v celém světě. Je samozřejmé, že její rady a doporučení se soustředí – zvláště během počátečního stadia – na cíle, které jsou reálně dosažitelné v České republice. To ale neznamená, že to jsou cíle nízké – Masarykova univerzita má velký potenciál a tato Mezinárodní rada udělá všechno ve své kompetenci, aby pomohla MU tento potenciál realizovat.