Z učňů programátoři. O kurzy celoživotního vzdělávání je velký zájem

VŠB – Technická univerzita Ostrava dlouhodobě vzdělává napříč generacemi a vedle klasické výuky vysokoškoláků nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV). „Vzdělávání bereme jako celoživotní proces,“ zdůrazňuje prorektorka pro studium Zdeňka Chmelíková. 

Programy celoživotního vzdělávání jsou pro VŠB-TUO důležité. Jsou určeny všem, kteří se chtějí dále vzdělávat, ať už z důvodu výkonu povolání, nebo zájmu, či z nějakého důvodu hledají nové uplatnění na trhu práce. VŠB-TUO nabízí vzdělávací programy a kurzy lidem každého věku. 

Jaké kurzy celoživotního vzdělávání VŠB-TUO nabízí? A zjišťujete, proč se do nich lidé hlásí?
Nabídka kurzů je v případě celoživotního vzdělávání na naší univerzitě pestrá. Poskytujeme několik kurzů na univerzitě třetího věku, ale i v případě mezinárodních kurzů, letních škol, zájmových, rekvalifikačních a rozšiřujících kvalifikačních kurzů. Pro studenty středních škol máme i přípravné kurzy, aby zvládli přechod na vysokou školu. Kurzy dalšího vzdělávání nabízíme jak našim studentům, tak i zaměstnancům. Samozřejmostí jsou kurzy jazykové. Důvod, proč se do našich kurzů lidé hlásí, jsou i rodinné či zdravotní důvody, které jim už neumožňují vykonávat původní profesi. Trh práce se mění neustále a my na změny musíme reagovat. Profesní upskilling a reskilling jsou velkým tématem.  

Přihlašují se do kurzů CŽV i absolventi univerzity, kteří si chtějí doplnit znalosti?
Absolventi univerzity se k nám hlásí, je jich mezi účastníky přibližně desetina. Většinou však mají minimálně deset let od absolvování. Čerstvých absolventů naší univerzity v rekvalifikačních kurzech nemáme mnoho, na trhu práce je o ně coby techniky velký zájem. Častějšími účastníky kurzů jsou studenti po prvním semestru. 

Čím si to vysvětlujete? Z jakých oborů takoví studenti jsou?
Jedná se například o studenty informatiky, kteří před svým nástupem na vysokou školu nikdy neprogramovali. Je to pro ně takový nultý ročník. 

Česká televize nedávno odvysílala dokumentární film Nová šichta, který sleduje bývalého horníka, jenž je donucen hledat si novou práci. U začátku jeho rekvalifikace a přerodu v programátora stálo Centrum celoživotního vzdělávání VŠB-TUO. Setkáváte se s takovými případy často?
Jeden dva horníci ročně se k nám na rekvalifikační kurzy hlásí. Nicméně větší výzvou než bývalí horníci jsou pro nás účastníci z učňovských oborů, kterých je na kurzech víc a víc. Po kurzech se z nich stávají programátoři nebo správci serveru. 

Je rekvalifikace velké téma současnosti?
Určitě ano, rekvalifikačních i IT kurzů nabízíme v současnosti celou řadu. Vypovídající je i stoupající obsazenost těchto kurzů. Jedním z důvodů je i to, že lidé v IT oborech budou moci i po doznění pandemie stále pracovat z domu. Je to obrovské lákadlo, protože můžete dostat dobře placenou práci, aniž byste se museli stěhovat nebo dojíždět. A slyší na to i ženy s dětmi. 

VŠB-TUO loni nově spustila Junior univerzitu, která doplňuje popularizační aktivity, kterým se škola intenzivně věnuje více než 10 let a byla za ně oceňována i v rámci mezinárodního hodnocení. Jak Junior univerzita funguje?
Junior univerzita je systém mimoškolního neformálního vzdělávání pro žáky základních a studenty středních škol. Nabízí kroužky, workshopy, přednášky, expedice, letní školy – programy s technickými a přírodovědnými tématy. Děti a junioři studují ve volném čase a vybírají si programy podle svého zájmu a možností. V průběhu studia sbírají odměny a body, které vedou k získání titulů. Součástí je i mentorování nadaných středoškoláků. Junior univerzita je součástí našeho dlouhodobého projektu Zlepši si techniku a naplňuje jak potřeby dětí, tak i rodičů, kteří studentům radí s výběrem studia. Práce s talentovanými žáky je pro nás velké téma, protože se jim často pedagogové na ZŠ a SŠ nemohou už více věnovat a neví, na koho se obrátit.

Co Junior univerzita přináší lektorům a pedagogům, kteří jinak učí vysokoškoláky?
Lektoři a pedagogové Junior univerzity si budují vztahy s žáky ZŠ a středoškoláky, popularizují naše témata, prezentují obory a univerzitu samotnou. Junior univerzita je prestižní a unikátní nástroj pro práci s dětmi a juniory, komunikujeme tak s potencionálními uchazeči, máme s nimi a jejich rodiči nebo pedagogy přímý vztah. 

Velmi populární je také univerzita třetího věku. Měli o ni senioři zájem i během pandemie?
To se liší v závislosti na fakultě. Studium na univerzitě 3. věku (U3V) nabízí naše Hornicko-geologická fakulta, Fakulta materiálově-technologická, Fakulta strojní, Ekonomická fakulta a Fakulta bezpečnostního inženýrství. Fakulty v první vlně přešly na online výuku, vyučovalo se přes náš elektronický výukový systém, LMS, přednášky probíhaly i přes MS Teams a účastníkům jsme je zasílali. V době pandemie jsme s nimi stále byli v kontaktu, ať už e-mailovém, nebo v případě potřeby také telefonickém. Je pravda, že pandemie zájem o U3V ovlivnila, a je to pochopitelné, protože strach stále přetrvává. Navíc, ne všichni senioři se mohli zapojit do online výuky. Setkat se přímo ve výuce je, a troufám si říct, že nejen pro ně, podstatně přijatelnější než trávit čas před obrazovkou počítače. S pandemií navíc studenti U3V přišli o své velmi oblíbené exkurze. 

Jak probíhá výuka U3V v akademickém roce 2021/2022?
Některé fakulty v září 2021 nový běh U3V z důvodu malého počtu uchazečů nespustily, jiné vyučovaly standardním způsobem, byť ke konci semestru znova přešly na online výuku. Na Fakultě bezpečnostního inženýrství například ale proběhla výuka v rámci U3V zcela prezenčně. Další akademický rok vidím optimisticky, výuka probíhá kontaktně, studenti ji mají rádi. 

Jak vypadalo celoživotní vzdělávání v době koronavirového uzavření univerzit?
Kurzy probíhaly formou online výuky podle stanoveného rozvrhu hodin, ale také pouze distanční formou, kdy jsme zasílali studijní materiály. Studenti měli následně prostor pro zpětnou vazbu, vše elektronicky. Některé přednášky byly prezentovány formou videopřednášek. 

Diskutujete o celoživotním vzdělávání také s jinými českými nebo zahraničními univerzitami?
VŠB-TUO dlouhodobě spolupracuje v rámci své vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové a inovační činnosti s pedagogy z celé ČR i ze zahraničí. Naši pedagogové a studenti přednášejí na jiných školách nebo pedagogy z jiných škol zveme na univerzitu k přednáškám, do soutěží a k návštěvě našich laboratoří. A tato spolupráce se netýká jen klasické VŠ výuky, ale i CŽV.

Můžeme VŠB-TUO považovat za tzv. age friendly university, tzn. univerzitu otevřenou všem generacím? Plánuje do budoucna VŠB-TUO v této oblasti nějaké novinky?
VŠB-TUO tak určitě lze vnímat, máme širokou nabídku vzdělávacích aktivit – od předškolních dětí od dvou let v rámci Univerzitní mateřské školky, aktivit dětí ze základních škol a studentů středních škol díky projektu Zlepši si techniku a Junior univerzitě přes rekvalifikační kurzy věkových kategorií 20–25 let i nejstarší 40–45 let a 50+ na U3V. Vzdělávání je celoživotní proces a naším dlouhodobým cílem je všem generacím v tomto zajistit co možná nejlepší podmínky. Popravdě řečeno, není vděčnějších a zapálenějších studentů než právě těch ze školky nebo U3V. A jako prorektorka pro studium vím, že nejvíce emocí je právě na promocích Junior univerzity nebo naší zlaté a diamantové promoce a U3V. Všechny tyto aktivity jsou přirozeně součástí toho, co VŠB-TUO dělá i v rámci společenské odpovědnosti už dlouhé roky.