Do Česka míří summit Times Higher Education na téma excelence ve výzkumu

Svůj v pořadí druhý summit věnovaný excelenci ve výzkumu pořádá Times Higher Education (THE) ve spolupráci s Univerzitou Palackého a bude se konat příští rok v Olomouci. Akce s názvem THE Research Excellence: New Europe Summit se bude konat od 24. do 26. dubna 2018 a bude zaměřená na stávající centra excelence a vycházející hvězdy vysokoškolského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě.

V rámci tématu „budování centra pro výzkum světové úrovně“ se bude summit věnovat také tomu, jak rozšíření EU o 13 nových členských států od roku 2004 urychlilo přeměnu tohoto regionu, co se týče výzkumu a vývoje. Hlavními řečníky budou Robert-Jan Smits, generální ředitel Evropské komise pro vědu, výzkum a inovace, a Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu. Na akci budou hovořit také Rianne Letschert, rektorka Maastrichtské univerzity, Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, Tomáš Zima, rektor Karlovy univerzity v Praze, Sonia Ortega, vedoucí oddělení pro Evropu a Eurasii v americké vládní agentuře National Science Foundation, a Yuko Harayama, výkonná členka rady pro politiku v oblasti vědy, technologií a inovací japonského úřadu vlády.

Hlavní představitelé univerzit budou diskutovat o budoucnosti střední Evropy a dotknou se například toho, jak mohou vlády jednotlivých zemí podpořit excelentní výzkum v regionu, jak se mohou univerzity postavit do čela transformace pověsti střední Evropy ve zbytku světa, jak najít rovnováhu mezi politickým protekcionismem a rozumnou regulací a jaké reformy musí univerzity ve střední Evropě provést, aby se zhodnotily investice do nich vložené a aby se mohly stát regionálním soupeřem výzkumným velmocem, kterými jsou západní Evropa, Austrálie, východní Asie a Severní Amerika.

Na summitu bude také exkluzivně představen veřejnosti první žebříček THE New Europe výzkumně zaměřených univerzit ve 13 nejnovějších členských státech EU. Summit navazuje na úspěch úvodního setkání THE Research Excellence Summit v roce 2017, které se zaměřilo na region Asie a Tichomoří.

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, uvedl: „Od roku 1989 proběhly ve střední Evropě revoluční změny, co se týče výzkumu, vědy a kvality akademické přípravy. Sama Česká republika výrazně investovala do infrastruktury pro pokročilý výzkum, která má potenciál podpořit vědu a mezinárodní spolupráci s univerzitami napříč celou Evropou.

„Během setkání THE Research Excellence: New Europe Summit se bude pozornost akademického světa soustředit na stále poněkud podceňovanou střední Evropu – oblast, která má v dlouhodobém horizontu neskromné ambice soupeřit s těmi nejlepšími ve výzkumu a vědě.“

Tim Sowula, který řídí obsah setkání THE World Summit Series a související partnerskou spolupráci, o summitu řekl: „Velice nás těší, že můžeme tuto akci Research Excellence: New Europe Summit pořádat ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Dává nám to možnost důkladně prozkoumat některé zásadní otázky ohledně evropské výzkumné kapacity a zrevidovat a přezkoumat naše data ohledně toho, kde se v rámci EU13 mohou potenciálně nacházet budoucí čelní instituce. Doufáme, že tento summit podpoří snahu ambiciózních rektorů ze střední Evropy o zvýšení mezinárodního povědomí o jejich univerzitách a navázání pevnějších partnerství.“

Na závěr dodal: „V minulosti byly možná instituce tohoto regionu poněkud zastíněny svými západoevropskými protějšky, pokud ale teď političtí představitelé a univerzity přijdou s těmi správnými strategiemi, má střední a jižní Evropa do budoucna obrovské možnosti. Přivítáme osobnosti z Japonska, Hongkongu a Izraele a jejich náhled na to, jak se tento region může stát novým centrem výzkumu světové úrovně, a já osobně doufám, že se tento summit stane přelomovým setkáním, které přinese inspiraci a nový podnět pro tradiční i nové instituce v rámci EU13.“

2017 Times Higher Education. All rights reserved. Publikováno na základě dohody o spolupráci s Times Higher Education, přeloženo magazínem vysokých škol Universitas. Článek v angličtině naleznete zde. / Republishing based on partnership between Times Higher Education and Universitas magazine. 2017 THE, all rights reserved. You will find the article in English on the website www.timeshighereducation.com.