Studenti v USA žádají kvůli covidu vrácení školného v hromadných žalobách

Studenti amerických vysokých škol tvrdí, že na jaře kvůli pandemii covid-19 nedostali od univerzit vše, za co si zaplatili. A chtějí své peníze zpět. Ve Spojených státech tak začínají podávat hromadné žaloby kvůli vrácení části školného a dalších poplatků. Týká se to elitních, velkých veřejných i menších soukromých univerzit napříč celými Spojenými státy. A může jít až o stovky milionů dolarů, píší LA Times.

Soudní spory otevírají diskuse o hodnotě vysokoškolského titulu a stále rostoucích nákladech s ním spojených. A to ať už jde o tradiční nebo on-line studium. „Tyto otázky se objevují delší dobu, ale pandemie celou diskuzi zintenzivnila,“ uvedla Tamara Hiler, ředitelka pro oblast vzdělávání ve washingtonském think-tanku Third Way. „Samozřejmě chceme do vzdělání investovat, otázkou ale je, za co přesně vlastně platíme,“ dodala.

V žalobách studenti poukazují na to, že školy porušily smlouvy se studenty. Měly poskytnout dohodnutý servis za dohodnutou cenu, což nesplnily, a neoprávněně se tím pádem obohatily, když si peníze ponechaly. Studenti platili za vzdělání a za akademický život na kampusu, nejen za získání kreditů, uvádí se v jedné ze žalob.

On-line výuka navíc podle nich nemůže plně nahradit výuku kontaktní, obzvlášť v některých oborech, například uměleckých. V žalobě podané v New Yorku se řeší například hra na varhany a zkoušky v komorním orchestru na prestižní Eastman School of Music, student z Purdue University si ve sporu stěžuje, že nemohl dokončit svůj projekt – konstrukci letadla.

Podle studenta z University of San Diego Matthew Sheridana také nemohli vyjet na slibované stáže a místo nich absolvovali jen simulované. A jak doplňuje jeho právnička, Yvette Golan, která zastupuje studenty také v žalobě proti Rochester University, Yale University, Northwestern University, Boston College a dalších, může je to později znevýhodnit na trhu práce.

V žalobách se neřeší, kolik peněz by vlastně studenti měli dostat zpět. Například bakaláři na Univerzitě v San Diegu platí školné přes 25 tisíc dolarů za semestr a k tomu okolo 360 dolarů v dalších poplatcích (v tom nejsou zahrnuty peníze za ubytování, které byly vráceny studentům vráceny, když se museli odstěhovat z kampusů).

Univerzity se brání: už tak máme ztráty

Samy školy ale čelí kvůli pandemii a přechodu na on-line výuku velkým ztrátám, a dalším se tak brání. Snaží se fungovat, aniž by musely propouštět zaměstnance nebo účtovat další poplatky. „Už letos ztráty dosáhnou více než 40 milionů dolarů. Stále se snažíme poskytovat tu nejkvalitnější výuku. Většina dalších služeb, které studenti využívali na kampusech a platí je ve školném a dalších poplatcích, zůstává dostupná on-line. Jde například o knihovnu, poradenský servis a podobně,“ uvedla mluvčí jedné ze žalovaných škol, University of San Diego, Lisette Martinez.

Zástupci studentů a jejich rodičů ale argumentují tím, že rodiny mají obrovské půjčky, navíc není v současné době jisté, jestli kvůli pandemii nepřijdou o zaměstnání. „Univerzita, ne studenti, je v lepší pozici, aby na sebe mohla brát rizika,“ doplňuje advokátka Yvette Golan.

Výsledky sporů tak není možné úplně předvídat. Záleží na tom, jak se k nim různé státy a federální soudy postaví a jestli se vůbec dojde k nějakému obecnému závěru. Pro tyto případy totiž zatím neexistuje žádný právní precedens, který by zahrnoval dopad pandemie na to, že škola nedodrží slib kontaktní výuky v případě, že by nebyla bezpečná nebo v souladu s vládními nařízeními.

Zatímco federální kalifornské soudy zvažují, jestli žaloby přijmout, jiné – jako třeba v případě proti Northeastern University – už je zamítly, protože studenti neprokázali, že jejich dohoda obsahovala právo na kontaktní výuku. On-line výuka byla podle federálního soudce v Bostonu adekvátní náhradou, a nevzniká tak nárok na vrácení školného ani dalších poplatků. Některé školy, například Georgetown University či Princeton University, nicméně – alespoň částečně – obavy studentů zohlednily a zlevnily podzimní školné: o deset procent.

Zdroj: Los Angeles Times