VŠE slaví 70 let od založení, modernizuje výuku a otevře coworkingové centrum

Vysoká škola ekonomická v Praze si 1. září připomíná 70 let od svého založení. Výročí oslavila, a ještě oslaví hned několika významnými akcemi během celého roku 2023. Na jaře narozeniny své alma mater oslavili studenti během rektorského dne a na podzim škola chystá na 21. října Alumni Homecoming, kde se sejdou absolventi, studenti, zaměstnanci a partneři školy z komerční i veřejné sféry. Rok oslav uzavře 21. listopadu slavnostní zasedání vědecké rady s odbornou konferencí a 4. prosince Ples VŠE. Univerzita si k narozeninám nadělí modernizaci výuky, nové coworkingové centrum nebo nový design reklamních předmětů. 

„Podle poslední výroční zprávy studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze téměř 15 tisíc studentů, z čehož je téměř 9 tisíc na bakalářském stupni, přes 5 tisíc na navazujícím magisterském a přes 300 na doktorském stupni,“ říká rektor VŠE Petr Dvořák.

Oproti období kolem roku 2010, kdy počet studentů na VŠE kulminoval, se jedná o pokles o zhruba 5 000 studentů, který byl jak odrazem demografického trendu, tak řízeného přechodu VŠE k vyšší kvalitě studia spojené mimo jiné s nižším počtem studentů na jednoho pedagoga a náročnějšími formami výuky. V souvislosti s demografickým vývojem se nyní očekává růst počtu zájemců o studium, ovšem Vysoká škola ekonomická v Praze nemá v plánu počet studentů výrazně navyšovat.

Nadále se bude soustředit na zvyšování kvality a mezinárodní srovnatelnosti vzdělávání, které poskytuje. Zajímavým segmentem, kde bude univerzita usilovat o další rozvoj, je ovšem exekutivní vzdělávání. Z hlediska struktury studijních programů je zásadním milníkem fakt, že VŠE získala v září 2018 institucionální akreditaci od Národního akreditačního úřadu pro oblasti vzdělávání Ekonomické obory a Informatika.

V posledních letech tak škola akreditovala širokou paletu studijních programů v českém i anglickém jazyce v těchto dvou hlavních oblastech svého zaměření a některé programy s překryvy i do dalších oblastí vzdělávání jako jsou Politické vědy nebo Právo.

VŠE se přitom nesoustředí jen na akademicky zaměřené studijní programy, ale pěstuje i řadu profesně zaměřených programů. V rámci projektu z Národního plánu obnovy nyní univerzita připravuje tři studijní programy v progresivních oborech: nový profesní magisterský program primárně zaměřený do oblasti analýzy dat a aplikace umělé inteligence ve vybraných odvětvích ČR a dále studijní program Fintech a Forenzní audit.

Do budoucna lze čekat změny v oblasti doktorských studijních programů a v oblasti exekutivního vzdělávání, na jehož půdu VŠE úspěšně vstoupila prestižními programy MBA a MPA, ale usiluje i o zvýšení své pozice v oblasti kurzů zamřených na upskilling a reskilling. V roce 2022 nastoupilo vedení univerzity v čele s doc. Petrem Dvořákem. Základním cílem nového vedení je Vysoká škola ekonomická v Praze jako moderní efektivně řízená univerzita otevřená novým trendům. Z tohoto cíle vycházejí další dílčí cíle a opatření k jejich dosažení, které jsou rozděleny do čtyř hlavních oblastí:

1. Kvalitní studium reflektující moderní trendy

2. Relevance a mezinárodní renomé VŠE

3. Strategické řízení a finanční hospodaření

4. Lidské zdroje

„Klíčovým prvkem rozvoje školy je aktivní zapojení vhodně motivovaných zaměstnanců, studentů i absolventů VŠE. V českém vysokoškolském prostředí je VŠE lídrem v oblasti mezinárodní mobility studentů a přenosu zahraničních zkušeností do řízení kvality,“ vysvětluje doc. Pavel Hnát, prorektor pro pedagogiku. VŠE spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland) a je členem řady mezinárodních organizací a sítí vysokých škol, např. mezinárodní strategické aliance CEMS (Global Alliance in Management Education) a PIM (Partnership in International Management).

Do zahraničí je vysíláno více než 1000 studentů ročně a obdobný počet zahraničních studentů je přijímán. VŠE dlouhodobě usiluje o získání a udržení celosvětově uznávaných mezinárodních akreditací, protože si je vědoma toho, že plnění standardů a kritérií mezinárodních akreditací je účinným nástrojem jak pro neustálé zvyšování kvality, tak pro posílení dobrého jména VŠE v České republice i v zahraničí.

Nejlepší světové business schools jsou obvykle držiteli tří mezinárodních akreditací (triple crown accreditation), jež udělují celosvětově uznávané akreditační instituce AACSB, EFMD a AMBA. Cílem VŠE a jejích součástí je získat triple crown accreditation a stát se součástí exkluzivní skupiny prestižních mezinárodně uznávaných vysokých škol ekonomických. Aktuálně vrcholí na VŠE přípravy na návštěvu peer review team AACSB, která se uskuteční na podzim 2023, a je závěrečnou fází náročného procesu této prestižní celosvětově uznávané akreditace ekonomicky zaměřených vysokých škol.