ERC vyhlásila nové granty za 250 milionů eur. Jsou určené skupinám dvou až čtyř vědců

Nový typ podpory, takzvané synergické granty (Synergy Grants), jejichž celková výše dosáhne 250 milionů eur (okolo 6,5 miliardy korun), dnes vyhlásila Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC).

Skupiny dvou až čtyř vynikajících vědců a jejich týmů mohou získat až 10 milionů eur na šestiletý projekt. První výzvy budou otevřeny 3. srpna, žádost mohou zájemci podat do 14. listopadu.

Hlavním cílem synergických grantů je podle vyjádření ERC podpora těsné spolupráce mezi odborníky, která přinese přelomové vědecké výsledky v celosvětovém měřítku. „Tyto granty mohou nastartovat spolupráci pro nové obory a pomoci vědcům působícím v Evropě kooperovat na světové úrovni. Svými 250 miliony eur chce synergický grant pomoci výzkumu, který posouvá hranice poznání a který by nebylo možné realizovat pouze na úrovni jednotlivých vědců,” uvedl v tiskovém prohlášení prezident Rady Jean-Pierre Bourguignon.

Synergické granty fungovaly v pilotní fázi už v letech 2012 a 2013, míra úspěšnosti týmů byla ale velmi nízká, pohybovala se okolo dvou procent. Po vyhodnocení dopadů 24 podpořených projektů, které zahrnovalo i návštěvy členů Rady v úspěšných týmech, byly dnes synergické granty znovu vyhlášeny společně s takzvanými startovními granty (Starting Grants), o které mohou zájemci žádat do 17. října.

„ERC dospěla k jednoznačnému závěru, že Synergy Grants jsou vynikající nástroj na podporu výjimečných projektů, unikátní ve světovém měřítku. Díky úzkému propojení malého počtu špičkových hlavních řešitelů a vysoké finanční dotaci, je možné realizovat velmi ambiciozní vědecké projekty, těžko představitelné v rámci jiných existujících grantových schémat,” uvedl pro magazín Universitas ke znovuotevření grantů profesor Tomáš Jungwirth, který je členem Evropské výzkumné rady. Dodal, že synergické týmy podle ERC navíc dokáží vytvořit jedinečné prostředí pro studenty a mladé začínající vědce, kteří mají možnost spolupracovat s vynikajícími kolegy s různou specializací, ale se společným vědeckým programem.

Podle profesora Jungwirtha ERC očekává výrazně vyšší úspěšnost než v letech 2012 a 2013. Protože mají ale synergické granty nejvyšší dotaci a jsou považovány za nejprestižnější, úspěšnost bude nejspíš nižší než u ostatních ERC grantů, kde se pohybuje okolo dvanácti procent. 

Program synergických grantů má kromě vyššího rozpočtu i nový systém hodnocení projektů. „Tříkolový systém s dynamickou skladbou panelů a externími hodnotiteli by měl přispět k potřebné mimořádně vysoké úrovni hodnoticího procesu. Podobně jako u ostatních ERC grantů i u Synergy grantů budou platit omezení na opětovné podání v případě neúspěšného hodnocení v předchozí výzvě. Toto je také nástroj, kterým se v průběhu let daří držet úspěšnost na rozumné výši pro takto výběrový grantový program,” shrnul Tomáš Jungwirth. 

Dnes byl také vyhlášen pracovní program (Work Programme) pro všechny ostatní granty na rok 2018 v celkové výši 1,68 miliardy eur. Většina těchto grantů je určená vědcům na začátku nebo v polovině kariéry. Postupně tak budou kromě startovních grantů otevřeny také další již tradiční granty, jako jsou konsolidační od 24. října (Consolidator Grants), pokročilé od 17. května 2018 (Advanced Grants) či Proof of Concept Grants (od 6. září), určené pro ty, kteří budou zkoumat inovativní potenciál svých výzkumných výsledků.

Další informace jsou dostupné na českých stránkách Horizont2020 nebo přímo na webu Evropské výzkumné rady.

Aktualizováno o vyjádření člena ERC, profesora Tomáše Jungwirtha.