Učená společnost přijala devět nových členů

Učená společnost České republiky se rozrostla o devět nových řádných členů. Ti 17. září slavnostně převzali jmenovací diplomy. Obdobně jako při předchozí volbě v roce 2015 i letos společnost výrazně omladí. Celkem má nyní 97 řádných, 13 emeritních a 43 zahraničních členů.

Mezi nově zvolenými členy je jedna žena, a sice předsedkyně Akademie věd ČR, biochemička Eva Zažímalová. Spolu s ní členství přijali také Ondřej Čadek (geofyzika, planetologie) a Jan Trlifaj (matematika, teorie reprezentací) z Univerzity Karlovy, Michal Hocek (bioorganická a medicinální chemie) a Ivo Starý (organická chemie) z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd či Petr Klán (fotochemie a fyzikální organická chemie) z brněnské Masarykovy univerzity.

K nejmladším novým tvářím patří čtyřicátníci Aleš Růžička (anorganická chemie a organická chemie) z Univerzity Pardubice či fyzikální chemici Michal Otyepka z Univerzity Palackého v Olomouci a Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické. „Omlazování Učené společnosti je asi přirozený proces, po zavedení statutu emeritního člena se počet aktivních členů dost snížil. Přijetí nových členů odráží fakt, že v české vědě se prosazují nové výrazné osobnosti,“ řekl předseda Učené společnosti Zdeněk Havlas. Dodal, že od nových členů si slibuje hlavně jejich aktivní přístup k činnosti Učené společnosti, nové náměty a aktivitu v diskusích, ať už odborných, nebo při tvorbě stanovisek společnosti k palčivým společenským otázkám.

Posily do prestižního sdružení nejvýznamnějších vědců působících v tuzemsku vysílají české a moravské univerzity i některé ústavy Akademie věd ČR. Následná procedura výběru je náročná. Kromě nominace jsou nezbytná také dvě doporučení od stávajících členů, dvě doporučení od předních zahraničních odborníků, projednání v sekcích a následně volby na plenárním zasedání Učené společnosti. U nominantů se požaduje vynikající odborná erudice i morální integrita.

„Dostat se do společnosti předních českých vědců je opravdu obrovská pocta. Chápu to jako ocenění své práce a velmi si toho vážím. Jedním z cílů Učené společnosti je přispívat ke kultivaci vědeckého prostředí, zvyšovat povědomí veřejnosti o vědě, zapojovat se do veřejného diskurzu. To jsou věci, jimž se ani já ve své vědecké kariéře nevyhýbám,“ komentoval své přijetí fyzikální chemik Michal Otyepka. Také pro chemika Petra Klána je přijetí do sdružení čest, ale zároveň vše vnímá i jako zodpovědnost. „Učená společnost spojuje významné vědce všech vědních oborů a dává si za cíl seznamovat veřejnost se současnými kvalitními vědeckými poznatky, oceňovat kvalitní vědeckou práci a vyjadřovat se k důležitým otázkám současného a budoucího stavu vědy v České republice. Tímto zvyšuje úroveň vzdělanosti a může se kvalifikovaně vyjadřovat k důležitým stránkám vědecké činnosti, třeba financování výzkumu,“ uvedl profesor brněnské Masarykovy univerzity.

Noví členové společnosti

řádní členové
prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
nar. 1960 v Praze, jeho oborem je geofyzika, působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
nar. 1969 v Benešově, jeho oborem je bioorganická a mediciální chemie, působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
nar. 1963 v Příbrami, jeho oborem je fotochemie a fyzikální organická chemie, působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
nar. 1975 v Olomouci, jeho oborem je fyzikální chemie, působí v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, UP 

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
nar. 1974 v Kutné Hoře, jeho oborem je anorganická, koordinační a organokovová chemie, strukturní analýza, působí na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
nar. 1976 v Olomouci, jeho oborem je fyzikální a teoretická chemie, působí na Vysoké škole chemicko-technologické 

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
nar. 1954 v Praze, jeho oborem je matematika – teorie reprezentací

RNDr. Ivo Starý, CSc.
nar. 1961 v Praze, jeho oborem je organická chemie, působí na působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
nar. 1955 v Praze, jejím oborem je biochemie, molekulární fyziologie rostlin, působí jako předsedkyně Akademie věd ČR

zahraniční členové
prof. MUDr. Marina Freudenberg, Ph.D.
nar. 1947 v Opavě, jejím oborem je imunologie, vrozená imunita, působí na Albrecht Ludwig Universität, Freiburg

prof. Juraj Ivanyi
nar. 1934, Michalovce, Slovensko, jeho oborem je imunologie, emeritní profesor Kings College London

prof. RNDr. Petr Hořava, CSc.
nar. 1963, jeho oborem je teorie strun a kvantová gravitace, působí na University of California, Berkeley

prof. Thomas Jech
nar. 1944, Praha, jeho oborem je matematika, je emeritním profesorem The Pennsylvania State University

prof. Igor Kříž
nar. 1965, jeho obory jsou matematika, algebraická topografie, působí na University of Michigan

prof. Jeffrey R. Johansen, Ph.D.
nar. 1953, jeho oborem je botanika, působí na John Carroll University, Ohio

prof. James Charlesworth, Ph.D.
nar. 1940, jeho obory jsou filologie a archeologie, působí v Princeton Theological Seminary.


Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D., převezme diplom členství na říjnovém zasedání učené společnosti. Pěti zahraničním členům, kteří v bližší době nemohou přejet do České republiky, budou diplomy předány jinou formou.