Novým rektorem Univerzity Tomáše Bati bude Vladimír Sedlařík

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) bude mít od prosince nového rektora. Petra Sáhu, který zde působil dvě funkční období a již proto nemohl kandidovat, vystřídá Vladimír Sedlařík. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu prezident, Sedlařík byl jediným kandidátem.

Vladimír Sedlařík dostal v tajné volbě akademického senátu třiadvacet hlasů, pro zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu z šestatřiceti hlasů. Do funkce nastoupí 15. prosince 2018.

„Do kandidatury jsem vstupoval s vizí, že budujeme moderní, flexibilní a respektovanou univerzitu. Jejími silnými místy jsou kvalitní lidé, výborná infrastruktura i pozice univerzity. Za osmnáct let existence se na Univerzitě Tomáše Bati udělal ohromný kus práce, univerzita je nyní stabilní. Nicméně i stabilní univerzita musí pokračovat v dalším rozvoji kvality,“ řekl budoucí rektor.

Vladimír Sedlařík vystudoval UTB. V roce 2003 absolvoval magisterské studium oboru Technologie životního prostředí, roku 2006 obhájil disertační práci na téma Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu. Za disertační práci obdržel cenu Siemens. Během doktorského studia také absolvoval stáž na Chalmers University of Technology ve švédském Göteborgu. Na UTB později založil vlastní výzkumnou skupinu zabývající se bioaktivními polymerními systémy. Absolvoval také postdoktorandskou stáž na Institutu Jožef Stefan v Lublani. V roce 2011 se habilitoval docentem a roku 2017 byl jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek. Od roku 2012 působí na postu prorektora pro tvůrčí činnosti UTB, od roku 2016 je ředitelem Centra polymerních systémů.