Univerzita Karlova odebrala titul teologovi kvůli plagiátorství

Absolvent Husitské teologické fakulty musí vrátit magisterské tituly, které získal v roce 2017. Potvrdilo se, že opisoval v obou diplomových pracích. Zároveň je ani nekonzultoval se svým vedoucím. Je to poprvé, kdy Univerzita Karlova odebrala svému absolventovi titul.

„Plagiátorství považuji za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody při získávání vysokoškolských diplomů jsou nepřijatelné a nepřípustné,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Podkladem pro rozhodnutí rektora byly texty obou diplomových prací, stanovisko přezkumné komise a Etické komise Univerzity Karlovy a výsledky systémů pro odhalování plagiátů závěrečných prací Theses a Turnitin.

„Vzhledem k tomu, že stejným způsobem postupoval při sepisování obou diplomových prací, lze tvrdit, že šlo nejen o úmyslné, ale i o opakované jednání proti dobrým mravům. Daný absolvent tak řádně neukončil obě studia a oba akademické tituly magistr nezískal,“ zní stanovisko univerzity. Absolvent diplomové práce připravoval bez průběžné spolupráce s vedoucím práce a zpracoval je mimo jeho součinnost a kontrolu.

„Proto rektor rozhodl tak, že součásti státních zkoušek, tedy obhajoby diplomových prací, které absolvent vykonal 26. září 2017, jsou neplatné a dnem, kdy se pravomocná rozhodnutí o neplatnosti vykonání součástí státních zkoušek stanou účinnými, pozbývá vysokoškolská vzdělání získaná absolvováním navazujících magisterských studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a akademické tituly magistr tímto dnem pozbývají platnosti i vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu,“ doplnil mluvčí UK Václav Hájek.

Podle ČTK české vysoké školy odebírají tituly svým absolventům zřídka. Kromě Univerzity Karlovy tak podle zjištění ČTK přistoupila k odebrání titulu poté, co začala platit novela vysokoškolského zákona, pouze Mendelova univerzita. Naproti tomu například v Německu univerzity kvůli plagiátorství odebraly tituly v posledních letech i vysoce postaveným politikům, například ministru obrany zu Guttenbergovi, ministryni školství Schavanové nebo místopředsedkyni Evropského parlamentu Kochové-Mehrinové.