Jak vést diplomky eticky i jak se chovat k obětem akademických podvodů? Poradí série webinářů

Evropská síť pro akademickou integritu (European Network for Academic Integrity) připravila na podzim sérii webinářů, v nichž chce šířit tipy, jak předcházet neetickému chování i jak reagovat, pokud už k němu došlo. A spouští i web, který bude pomáhat obětem neetického chování: například plagiátorství, contract cheatingu nebo falšování dokumentů různého druhu. 

Webináře o etice v akademické práci se konají jednou měsíčně (vždy v pátek) a jejich tvůrci chtějí nejen na nevhodné praktiky poukázat, ale také se zaměří na prevenci těchto podvodů a na podporu jejich obětí. 

„Jsou to právě příběhy obětí, které poukazují na mnohdy nedobré fungování procesů předcházení nebo řešení neetického jednání. Obracejí se na nás lidé, kteří jsou zoufalí a nevědí si rady. Například nás oslovila jedna absolventka, jejíž vedoucí jí vykradl diplomovou práci pro svůj článek. Žádné stížnosti nepomohly, vedoucí je vysoce postavený profesor a škola případ nechtěla nijak řešit,“ popisuje Tomáš Foltýnek z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který jako předseda sdružení ENAI stál u zrodu aktivit na podporu obětí.  

Jazykem webinářů je angličtina, jsou otevřené každému a účast je zdarma. Vše o webinářích a přihlášení na ně si přečtěte detailně zde

ENAI nově spustila také webový portál, kam mohou lidé – i anonymně – napsat o své zkušenosti s neetickým chováním a s jejich situací jim poradí někdo ze zkušených mentorů. Vyřešené případy se souhlasem obětí správci portálu anonymizují a zveřejňují, aby se ostatní, kteří mají podobný problém, mohli inspirovat.                                                                                           

Jak vše změní umělá inteligence

V září se konal první z webinářů, zaměřil se na akademickou etiku a umělou inteligenci. Věnoval se zejména možnostem umělé inteligence při generování textů nebo obrázků. „Stačí totiž krátký vstup od uživatele a umělá inteligence se postará o zbytek – vygeneruje libovolně dlouhý text. Tyto výtvory jsou originální, tedy antiplagiátorskými systémy neodhalitelné, přesto se nejedná o původní dílo studujícího. O tom, že by se tak dosahovalo nějakého vzdělávacího cíle ani nemluvě,“ upozorňuje Foltýnek. 

Zajímavá byla následná diskuse o originalitě – zda lze vůbec výstup umělé inteligence považovat za originální, když umělá inteligence generuje svůj výstup pouze na základě toho, co se naučila na jiných dílech. 

Pro ty, kdo seminář nestihli a rádi by jej zhlédli zpětně, je dostupný online. 

Říjnový webinář se zaměří na etické vedení diplomek 

Příští webinář se uskuteční v pátek 14. října od 13 hodin a bude zaměřený na vedení diplomových prací. Je určený všem vyučujícím včetně doktorandů a doktorandek, kteří se ocitli v roli vedoucího studentské práce.  

ENAI zve k účasti nejen zkušené vedoucí prací, ale i ty, kteří se na vedení diplomek teprve připravují. Cílem webináře je poskytnout nezbytné znalosti a dovednosti z oboru akademické a vědecké integrity, které by všichni studující magisterských a doktorských programů měli ovládat. Tyto vědomosti se jim budou hodit nejen při psaní závěrečných prací, ale také při jejich dalším výzkumu. 

Součástí semináře bude také diskuse a prezentace, na které se účastníci seznámí s několika zásadními body, jež by měl každý vedoucí práce znát. Autory seznamu těchto bodů jsou odborníci z projektu BRIDGE (Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society), v jehož čele stojí švédská Uppsalská univerzita a v řešitelském týmu nechybí například zástupci Mendelovy univerzity v Brně nebo ukrajinské Chersonské národní technické univerzity. Každý z účastníků webináře tento seznam obdrží a představen bude i dodatečný soupis – checklist – těchto bodů pro studenty magisterských a Ph.D. programů.   

„Tyto checklisty se zaměřují na potenciální etická rizika při vedení a zpracovávání práce. Včasná identifikace rizika pak umožňuje problémům předejít. Checklisty neřeší jen úmyslné podvádění, ale i opomenutí nebo jiné neúmyslné pochybení, se kterým by ale mohly být problémy při obhajobě práce nebo publikaci výsledků,“ přibližuje Tomáš Foltýnek. 

Cílem projektu BRIDGE je vytvořit most mezi akademickou a výzkumnou integritou. „Vzhledem k tomu, že cílové skupiny těchto vzájemně propojených oblastí se liší, chceme zajistit, aby mezi nimi nevznikla žádná propast. Zaměřujeme se na začínající výzkumné pracovníky – studenty magisterského a doktorského studia – a také na jejich školitele. Zpracováváme pro ně checklisty a otevřené vzdělávací zdroje, některé z nich i ve formě her,“ píší autoři projektu BRIDGE. 

Online workshop povedou výkonná ředitelka ENAI Dita Henek Dlabolová, která se zaměřuje na prevenci plagiátorství, a také Veronika Krásničan (dříve Králíková), která se dlouhodobě zabývá contract cheatingem. (Obě již dříve Universitas.cz poskytly rozhovor, k přečtení jsou zdezde.) 

Listopadový webinář přiblíží akademickou integritu  

Listopadový webinář se bude konat v pátek 11. listopadu rovněž od 13 hodin a nese název Oslava Evropského roku mládeže prostřednictvím akademické integrity. Jak studenti pomáhají při vytváření institucionální integrity a hodnot.  

Povede jej Pegi Pavletić, chorvatská doktorandka farmacie a potravinářských věd na Univerzitě Camerino v Itálii. Nyní Pavletić působí v oblasti lékařské chemie. Dříve zastávala post předsedkyně Chorvatské studentské rady a Studentské rady Univerzity v Rijece, nyní působí v Evropské studentské unii, kde se zaměřuje na zajišťování kvality, uznávání kompetencí, akademickou integritu a odliv mozků. 

Webinář bude o roli studujících při utváření kultury akademické integrity. „Stále více se ukazuje, že mluvit o akademické etice se studenty je nezbytné. Tyto rozhovory pomáhají překonávat generační bariéru mezi studenty a vyučujícími, vedou k lepšímu vzájemnému pochopení a celkové kultivaci akademického prostředí,“ zmiňuje Foltýnek.

Prosincový webinář má pomoci obětem neetického chování 

Čtvrtý z webinářů se uskuteční opět v pátek, a to 9. prosince od 13 hodin. Zaměří se na podporu obětí akademické nepoctivosti. Jeho lektorka Rita Santos popíše, s jakými případy neetického chování v akademickém prostředí se setkává a jak je možné takovým lidem pomoci. Budou se rozebírat případy jako plagiátorství, contract cheating, ale například i falešné doporučující dopisy a další formy podvodů při akademické práci. Stejně tak seminář přiblíží, jak vůbec funguje portál na podporu obětí ENAI a co je jeho cílem do budoucna. 

Rita Santos je projektová manažerka a výzkumnice ENAI, která se specializuje na podporu obětí plagiátorství a dalšího neetického chování. Santos je koordinátorkou programu ENAI s názvem Support for Victims of Academic Misconduct Working Group. Byla také juniorní výzkumnicí v programu Horizon 2020 Integrity Project, v němž vyvinula učební materiály o akademické integritě a materiály o zodpovědném chování pro středoškoláky. Spolupracovala také na seminářích o výzkumné etice a integritě pro studenty biomedicíny v Ph.D. a v postdoc programech.