Rektoři vyjadřují znepokojení nad možnou změnou ministra školství

Rektoři vyjadřují znepokojení nad možnou změnou na pozici ministra školství, jímž je v současné době Robert Plaga. Tato pozice podle nich musí být stabilní. Časté změny na této pozici v minulosti vedly ke snižování kvality školství a znesnadnily možnost koncepčního vedení, uvádí prohlášení České konference rektorů (ČKR).

„Česká konference rektorů se znepokojením sleduje aktuální informace v médiích, které naznačují možnou personální změnu na pozici ministra školství,“ uvedl ve společném prohlášení za rektory předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Rektoři v prohlášení upřesnili, že dosavadní spolupráce a komunikace s ministrem si váží a oceňují jeho energii, úsilí a snahu zvýšit kvalitu českého vzdělávacího systému, včetně oblasti vysokého školství.

Ve srovnání s minulostí ČKR vnímá dosavadní komunikaci ze strany ministra jako vstřícnou a s konkrétními výstupy. „Česká konference rektorů se proto domnívá, že pozice ministra školství, mládeže a tělovýchovy musí být stabilní, jelikož časté personální změny na této pozici v minulosti vedly ke snižování kvality školství, a zejména poškodily a znesnadnily možnost koncepčního vedení,“ uvedl za rektory předseda Tomáš Zima.