Rektorem Masarykovy univerzity bude neurolog Martin Bareš

Masarykovu univerzitu povede od září neurolog a dosavadní děkan její lékařské fakulty Martin Bareš. Akademický senát univerzity jej zvolil v prvním kole tajné volby. Bareš získal 36 hlasů z 50 přítomných senátorů, tři odevzdané hlasy byly neplatné. Od 1. září 2019 tak vystřídá Mikuláše Beka, kterému končí druhé volební období a o zvolení se už ucházet nemohl.

Martin Bareš působil na Masarykově univerzitě jako prorektor, od února loňského roku vede Lékařskou fakultu MU jako její děkan. Byl také zástupcem přednosty na I. neurologické klinice lékařské fakulty a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde je nyní profesorem.

Ve svém prohlášení zdůraznil, že kromě zlepšování kvality vzdělávání, vědy a výzkumu i zvýšení mezinárodní viditelnosti, bude chtít posilovat roli univerzity jako centra společenského a kulturního života a jednoho z pilířů svobody ve společnosti.

„V dnešní ekonomicky a materialisticky zaměřené společnosti je pro pedagogy a výzkumníky stále obtížnější vyrovnat se s rostoucím tlakem na kvalitu výuky a tvůrčí činnost. Tento tlak vede k tomu, že sílí tendence zužovat akademický život na počty odučených hodin, počty článků, citací, grantů či mediálních vystoupení. Jako rektor bych proto chtěl, společně se členy akademické obce, přemýšlet o tom, jak posilovat roli naší univerzity jakožto intelektuálního společenství, prostoru určité myšlenkové atmosféry a otevřenosti, která přispívá k pěstování svobody myšlení a kritického uvažování, univerzity jako místa společného přemýšlení a kultivace ducha, jako domova toho, co nazýváme svobodným vzděláním,“ upřesnil Bareš ve svém programovém prohlášení.

Ve své vědecké práci se Bareš zabývá například extrapyramidovými onemocněními, mezi které se řadí například Parkinsonova nemoc. Vyučuje magisterské studenty a školí doktorandy na Lékařské fakultě MU.

Do vedení školy nastoupí Bareš od 1. září 2019 a povede ji další čtyři roky. Před tím jej do funkce ještě musí jmenovat prezident.