Vláda schválila přeměnu fakultních nemocnic na univerzitní

Devět fakultních nemocnic a Ústřední vojenská nemocnice by se od 1. ledna 2018 měly změnit na univerzitní. Návrhem zákona o univerzitních nemocnicích, který vláda schválila na svém zasedání 8. března, se bude zabývat ještě Parlament. Podpořila jej Česká konference rektorů, výhrady mají například odbory nebo Česká lékařská komora.

Nový statut nemocnic by měl zlepšit spolupráci nemocnic s vysokými školami, což by podle vládního vyjádření mělo vést k efektivnějšímu chodu nemocnic i snadnějšímu vzdělávání lékařů. Univerzitní nemocnice by měly hospodařit s vlastním majetkem, výnosy by pak mohly použít jen na úhradu nákladů spojených s činností nemocnice.

Návrh zákona upravuje i problematická místa spolupráce mezi univerzitami a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu. Návrh počítá se zastoupením vysokých škol v klíčovém řídícím orgánu, tzv. radě univerzitní nemocnice a akademické radě. Zároveň ale neřeší problém oddlužení nemocnic a jejich budoucí financování. Univerzitní nemocnici bude možné zřídit a zrušit pouze zákonem. 

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích by vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích. Další informace k přijatému návrhu na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Statut univerzitních nemocnic by měly získat:

  • Fakultní nemocnice Brno
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha