Děkanem ostravské filozofické fakulty bude historik Robert Antonín

Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity zvolil 15. března kandidáta na jmenování děkanem. Stal se jím historik a současný proděkan fakulty Robert Antonín. Po jmenování rektorem Ostravské univerzity Janem Latou tak ve funkci vystřídá stávajícího děkana Aleše Zářického, kterému po osmi letech končí děkanský mandát. Robert Antonín byl jediným kandidátem a do čela fakulty byl jednohlasně zvolen napoprvé. Post děkana převezme 1. července, inaugurace je plánována na podzim 2018.

Robert Antonín působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pátým rokem, tři roky jako odborný asistent katedry historie a dva roky na pozici proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj. Odborně se zaměřuje na období středověku, zejména na dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. až 14. století.

Mottem Roberta Antonína je „evoluce, nikoli revoluce“. Chce navázat na započaté projekty předchozího děkana Aleše Zářického, jako je například kompletní rekonstrukce všech budov filozofické fakulty, navýšení investic do vědy a výzkumu a především zvýšení atraktivity studia v Ostravě. Modernizace budov se odrazí především na kvalitě výuky, a jak Robert Antonín doufá, zvýší tak atraktivitu pro uchazeče i akademiky a do Ostravy naláká perspektivní vědecké pracovníky i více studentů ze zahraničí. 

Dalším bodem jeho programového prohlášení je větší spolupráce s městem a médii. „Panuje zkreslená představa, že filozofické fakulty produkují nezaměstnatelné lidi. To není boj pouze naší fakulty, ale humanitních věd jako celku,“ dodává. 

Autorka působí na FF OU.