TAČR v květnu vyhlásí granty pro společenské vědy

 

Najít praktické využití společenskovědního výzkumu není vždy jednoduché, a když už to jde, je těžké najít pro něj finanční podporu. Právě proto vznikl v Technologické agentuře ČR (TAČR) program Éta, který pomáhá přenést nápady do praxe. Na 9. května se chystá vyhlášení druhé veřejné soutěže v tomto programu a očekává se průměrná výše podpory 4,6 milionu korun na projekt.

V prvním kole organizovaném minulý rok se o podporu přihlásilo 290 nápadů a dostalo ji nakonec 94 z nich. „Počet prodaných projektů nás potěšil, ale program má určitě potenciál, aby se o jeho podporu ucházelo ještě větší množství uchazečů. Co se týče kvality projektů, trefila se do zadání přibližně polovina,“ zhodnotil první ročník výzvy Marcel Kraus, její hlavní tvůrce.

Poučit se z předchozích chyb

Pro zájemce o financování má on i jeho kolegové spoustu rad. Jedna z prvních by byla, ať se nebojí myslet a plánovat v daleko větších rozměrech, popustit uzdu fantazii a orientovat se opravdu na změny, které by ve prospěch společnosti bylo dobré udělat.

Častým problémem bylo, že projekty neobsahovaly propojení technických a humanitních věd. „Do jisté míry to lze pochopit, znají nás hlavně zástupci technických oborů. Program Éta je ale opravdu konstruovaný tak, že společenskovědní disciplíny jsou jeho středem projektů, takže pokud bychom právě tuto složku z projektu vyjmuli, neměly by být vůbec realizovatelné,“ zdůraznil Kraus.

Jiným problémem předložených záměrů podle představitelů Technologické agentury ČR bylo, že často nenabízely nová řešení a inovace, ale řešení problémů, která už v jiné podobě existují.

Program Éta má pro předkladatele tu výhodu, že nabízí 90procentní krytí všech nákladů, takže žadatelé si dofinancovávají jen deset procent rozpočtu. Subjektem, který se o to postará, může být i takzvaný aplikační garant, který je jednou ze specialit výzvy.

Doložit propojení s aplikačním garantem je jednou z nutných součástí žádosti o financování záměru. Mělo by se jednat o subjekt, který potvrdí, že projekt i nápady v něm předložené mají opravdu aplikační potenciál. „Od tvůrce projektu to vyžaduje, aby si opravdu ověřil, že jeho garant je tím správným spolutvůrce výstupu a že je to skutečně on, kdo dokáže vytvořené nebo vyrobené řešení pilotně používat,“ podotknul Kraus.

Aplikačním garantem může být jakýkoliv subjekt s vlastním identifikačním číslem osoby, ale ne nutně jen firma. Garantem může být například i škola, kulturní nebo nezisková organizace nebo obec.

Po vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu Éta bude TA ČR pořádat v Praze informační seminář. Termín a místo budou zveřejněny na webu.