Jak hodnotit kvalitu škol? Konference bude v květnu

Vysoké školy mění strukturu studia a nastavují vlastní systémy vnitřního hodnocení. O tom, jak se s novou situací vypořádaly a co všechno mohou dále samy ovlivnit, budou zástupci univerzit i další odborníci diskutovat na květnové konferenci Hodnocení kvality vysokých škol. Akce s podtitulem Teorie a praxe velkého třesku: první zkušenosti s proměnou studijních programů se koná 10. a 11. května v Telči.

„Letošní ročník jsme koncipovali hodně diskusně. České vysoké školy mají množství čerstvých zkušeností s fungováním nového legislativního rámce i s nastavováním svých vnitřních systémů zajišťování kvality a naší hlavní snahou je vytvořit prostor pro sdílení těchto zkušeností a jejich reflexi. Samostatné teoretické přednášky jsme letos poněkud upozadili,“ uvedl odborný garant konference Petr Černikovský, který zároveň celý proces nastavuje na Masarykově univerzitě.

Jak dopadly první akreditace

Na konferenci vystoupí také předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) Stanislav Labík, který má na starosti i udělování institucionální akreditace. O tu zatím požádaly čtyři školy, z nichž jedna – Univerzita Karlova – již akreditaci získala. „Posuzování institucionální akreditace je náročné, dlouhé a školy musí prokázat, že jsou schopny si nastavit takové procesy, které ohlídají, že to, co budou učit, je skutečně kvalitní. Ne každá škola má v současné době šanci tuto akreditaci získat. Pokud se vše nastaví dobře, má tento systém tu výhodu, že škola sama dobře ví, co jednotlivé fakulty jsou a nejsou schopny učit,“ uvedl v rozhovoru pro Universitas předseda NAÚ.

Zkušenosti s institucionální akreditací pak v Telči představí zástupci prvních tří škol (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého), které o institucionální akreditaci požádaly už ke konci loňského roku. K jejich pohledu se přidají i hodnotitelé z akreditačního úřadu.

Samostatná část konference se bude věnovat problematice interdisciplinárních přístupů k vysokoškolskému vzdělávání, která v českém kontextu zatím zůstává spíše na okraji pozornosti. Vedle zástupců domácích vysokých škol vystoupí Birgit Lettmann z Humboldt-Universität zu Berlin, která představí interdisciplinární studijní program univerzity Diversity of Knowledge.

Metodám, které vysoké školy využívají při hodnocení nových studijních programů, věnují pořadatelé celý další blok. Vystoupí v něm zástupci Rad pro vnitřní hodnocení čtyř univerzit – Univerzity Palackého, Ostravské univerzity, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy.

Na doktorské studium se zaměří poslední část konference. Nebudou v ní chybět zástupci Centra pro studium vysokého školství, akreditačního úřadu i samotných doktorských studentů.

Konference se letos koná už po devatenácté. Pořádá ji Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol, Centrem pro studium vysokého školství a Národním akreditačním úřadem. Mediálním partnerem konference je magazín vysokých škol Universitas.

Připravujeme: aktuální zpravodajství, reportáž a rozhovory z konference.