Novým rektorem Jihočeské univerzity se stane Bohumil Jiroušek

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na svém prosincovém zasedání zvolil kandidáta na rektora pro období 2020–2024. Stal se jím profesor Bohumil Jiroušek, dosavadní prorektor pro vnitřní hodnocení.

Profesor Bohumil Jiroušek byl hladce zvolen hned v prvním kole 23 hlasy, 14 senátorů se zdrželo hlasování. Pro vysvětlení dodejme, že rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU, který má 40 členů. Každá z osmi fakult je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Návrh kandidáta na funkci rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu, to znamená minimálně 21 senátorů. 

Senát nyní navrhne nového kandidáta na rektora na jmenování prezidentem republiky. Pokud tak hlava státu učiní, stane se Bohumil Jiroušek 1. dubna 2020 v pořadí sedmým rektorem Jihočeské univerzity. Mandát stávajícímu rektorovi doc. Tomáši Machulovi končí 31. března 2020. Ten již dříve avizoval, že se o druhé funkční období nebude ucházet. Bohumil Jiroušek současně zmínil, že by rád se současným rektorem pokračoval ve spolupráci jako s jedním ze svých prorektorů. „Oceňuji jeho znalosti,
mimo jiné i v oblasti tvorby rozpočtu, které se velmi intenzivně věnuje,“ říká. Předpokládá také posílení struktury prorektorů o jednu pozici, pracovně „prorektora pro
organizaci a vnější vztahy“. 

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (47) je absolventem Pedagogické fakulty JU, kde vystudoval učitelství českého jazyka a dějepisu. V roce 2014 se stal profesorem českých a československých dějin. Předmětem jeho odborného zájmu jsou kulturněhistorické a kulturální přístupy, problematika historiografie, vazby mezi vědou, kulturou, ideologií a politikou. Na Filozofické fakultě JU je vedoucím Oddělení kulturálních studií v rámci Ústavu věd o umění a kultuře. V květnu 2016 byl jmenován prorektorem pro rozvoj a vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, později prorektorem pro vnitřní hodnocení. Předtím byl v letech 2011–2016 proděkanem pro vědu a výzkum Filozofické fakulty JU. Pochází z Bystřice u Benešova. Ve volném čase rád cestuje, oblíbenými lokalitami jsou například příhraniční oblasti Bavorska, Rakousko nebo Polsko.