Kdo s kým spolupracuje ve vědě

Jak často a jak vůbec spolupracují instituce, které se zabývají vědou a výzkumem, se mohou nyní zájemci dozvědět díky pilotní interaktivní aplikaci, kterou vytvořilo Technologické centrum Akademie věd ČR. Dostupná je na webových stránkách centra.

Zatím nabízí přehled spolupráce na výzkumech podpořených z veřejných zdrojů z let 2010 až 2014, pro něž jsou dostupné kompletní informace o výsledcích z Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

„Tyto vazby dlouhodobě sledujeme, protože jejich porozumění je důležité při formulaci politik na národní i regionální úrovni. Intenzita a charakter spolupráce mezi institucemi je jedním z ukazatelů fungování inovačního systému a je to také užitečná informace pro management jednotlivých institucí,“ uvedl spoluautor aplikace Ondřej Pecha z Technologického centra AV ČR.

Co najdete v aplikaci?

V aplikaci lze sledovat spolupráci na různých typech výsledků  a mezi jednotlivými typy institucí. Vyhledávat jdou také konkrétní instituce a je tedy možné zjistit s kým, na jakých typech výsledků  a jak intenzivně se podílejí. V samostatné sekci lze obdobně prohlížet spolupráci na tvorbě patentů evidovaných v mezinárodní databázi PATSTAT.

„Chtěli jsme vytvořit nástroj pro rychlý přehled o vazbách uvnitř systému vědy a inovací. Veškeré informace jsou tak na jediné stránce v podobě uživatelsky přívětivějšího dynamického rozhraní, což může být lepší alternativa spousty tabulek a statických obrázků uvnitř mnohastránkového dokumentu,“ vysvětlil Pecha.

Pro formu interaktivní vizualizace se autoři rozhodli proto, že vhodným nástrojem pro zobrazení podobných vazeb je síťová analýza, která je však v podobě statického obrázku značně omezená. „Na rozdíl od jiných zobrazení síťová analýza umožňuje snadno identifikovat skupiny institucí, které spolu intenzivně spolupracují. Při velkém počtu institucí je navíc možné využít přibližování, lokalizovat instituce na mapě a získat další informace prostřednictvím vysvětlivek u jednotlivých bodů,“ řekl Pecha.

Zdůraznil, že se jedná o pilotní vizualizaci, jejímž cílem je mimo jiné zjistit reakce uživatelů, získat zpětnou vazbu a dál aplikaci rozvíjet. „Chceme ji udržovat aktuální. Průběžně do ní budeme přidávat další průřezové mapy případně doplňovat další údaje k institucím. Pracujeme také na aplikaci, která umožní sledovat časový vývoj spolupráce mezi institucemi,“ doplnil Pecha.