Virolog Cihlář a epidemiolog Raška získali Mimořádnou cenu Neuron

Virolog Tomáš Cihlář a epidemiolog Karel Raška dnes v nově zrekonstruované budově Státní opery převzali Mimořádnou cenu Neuron za boj proti virovým a bakteriálním nákazám. Večer patřil ještě třetí významné osobnosti české vědy – Antonínu Holému, jehož příběh představili herci Dejvického divadla v inscenaci Elegance molekuly. 

Hlavním cílem letošního mimořádného ročníku Cen Neuron je upozornit na významnou roli českých vědců na poli světové vědy, na důležitost dlouhodobé podpory vědy a jejího propojování napříč zeměmi a obory.

„Příběhy Karla Rašky, Antonína Holého a Tomáše Cihláře dokazují, jak je podpora vědy důležitá. I nadále chceme propojovat svět vědy se světem byznysu a oceňovat špičkové vědce na jejich cestě. Celá akce je zároveň poděkováním všem vědcům, kteří jsou od března velmi aktivní v dané oblast. Jejich práce si moc vážíme a jejich úsilí právě teď ovlivňuje naše životy více než kdy jindy,“ uvedla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Neuron Monika Vondráková.

Tomáš Cihlář obdržel Mimořádnou Cenu Neuron za svůj podíl na vývoji virostatik proti závažným virovým onemocněním a za celkové zásluhy o českou i světovou vědu.

Uznávaný virolog působí v americké firmě Gilead, kde se mimo jiné podílel na vývoji léku Remdesivir, který je v současné době považován za nejnadějnější lék proti virovému onemocnění covid-19. Remdesivir je experimentální léčivo, antivirotikum, které původně vyvíjeli pro léčbu eboly. V posledních měsících se ale ukázalo, že pomáhá i pacientům s onemocněním covid-19 a začal se používat v experimentální léčbě.

„Naše práce je týmová, takže je to především významné ocenění nejen mého úsilí, ale i dlouholeté práce všech mých kolegů v Gileadu, kteří přispěli k vývoji Remdesiviru a mnoha dalších antivirových preparátů. Je to ale i veřejné uznání přístupu, který jsme vždy zastávali, a jež spočívá v účinném skloubení základního akademického výzkumu s firemním průmyslovým vývojem,“ řekl Tomáš Cihlář. „Já osobně to také vnímám jako uznání podpory a trpělivosti mé rodiny, bez nichž bych tuto práci nemohl dělat.“

Peněžní odměnu, kterou Cihlář k Mimořádné Ceně Neuron za významný vědecký objev obdržel, chce částečně vrátit zpět vědě: „Chovám veliký respekt pro to, co Neuron dělá a jakým způsobem podporuje talentované vědce. Proto bych rád část finanční odměny věnoval zpět do podpory vědy a mladých vědců hlavně v oblasti boje proti infekčním onemocněním,“ dodal virolog.

Karel Raška, zakladatel moderní československé epidemiologie, získal Čestnou Cenu Neuron, in memoriam, za svůj celoživotní přínos vědě především v oblasti zvládání epidemií. Podílel se například na potlačení epidemie skvrnitého tyfu koncem války v Terezíně, či celosvětovém vymýcení pravých neštovic. Jeho manuály se dodnes při epidemiích a pandemiích řídí Světová zdravotnická organizace (WHO).

„Jsem velice rád, že se tátovi dostalo v naší zemi tak významného ocenění. Cena Neuron znamená, že i v Česku se nezapomíná na světový význam práce Karla Rašky,“ komentoval udělení Čestné Ceny Neuron, in memoriam, profesor Ivan Raška, buněčný biolog z Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN a syn oceněného Karla Rašky. 

Příběh významného chemika Antonína Holého celý slavnostní večer propojil. Podobně jako je jméno Karla Rašky celosvětově známé v souvislosti s vymýcením pravých neštovic, jméno Antonína Holého je spojováno s léčbou milionů pacientů s AIDS nebo hepatitidou typu B. 

Profesor Antonín Holý celý svůj život působil na dejvickém Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, kde se zabýval výzkumem antivirotik na bázi nukleotidových analogů. Za úspěchem antivirotik z jeho laboratoře stojí tvrdá práce, vědecká intuice, mezioborová spolupráce i porce štěstí. První klinické testování ve společnosti Bristol-Myers bylo zastaveno jako neperspektivní. Novým molekulám ale kromě Holého věřili i jeho američtí kolegové, kteří za účelem pokračování v klinickém testování založili farmaceutickou firmu Gilead a uspěli. Tento mimořádný životní příběh a úspěšné propojení vědy a byznysu vypráví divadelní hra Elegance molekuly.

„Tato hra přesně shrnuje to, o co se v Neuronu snažíme už přes jedenáct let: excelentní česká věda, ruku v ruce s podporou osvícených mecenášů, může měnit svět,“ podotkla Monika Vondráková.

I příběh Tomáše Cihláře je významně spjat se jménem Antonína Holého – na jeho oddělení postgraduálně studoval a později odešel na stáž do americké firmy Gilead Sciences, kde dnes působí na pozici viceprezidenta pro virologii a podílí se na výzkumu nových antivirotik. S Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR dodnes spolupracuje.

Celým večerem provázel Daniel Stach a v přímém přenosu ho přenášela Česká televize.