Algoritmy z UHK budou předvídat vývoj covidu-19 u pacientů

Projekt podpořený Technologickou agenturou ČR téměř 2,5 miliony korun si klade za cíl vyvinout bezkontaktní monitorovací systém, který pomůže k lepšímu pochopení vývoje nemoci covid-19.

„V první fázi navrhujeme soustavu senzorů, kterými budeme měřit pacienty,“ popisuje Richard Cimler, vedoucí Centra pokročilých technologií Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, kde na systému pracují.

K tomu jim dopomůžou poznatky z předchozích výzkumů senzorů a využití mikrovibrací lidského těla, způsobených tepem a dechem. „Teď se ovšem chceme soustředit pouze na onemocnění covid-19 a dýchací poruchy, abychom mohli senzory správně nastavit s ohledem na toto onemocnění,“ popisuje Cimler dále.

Speciální algoritmy budou zachraňovat životy

Zhoršené dýchaní, jeden z typických příznaků covidu-19, chtějí vědci za pomoci senzorů zanalyzovat, klasifikovat a vytvořit jakousi „databázi stavů“. K vyhodnocování těchto stavů mají posloužit speciálně navržené algoritmy. „Právě tyto algoritmy budou největším přínosem celého projektu. Díky nim budeme moci sledovat progres onemocnění a vyhodnocovat stav pacientů,“ uvádí Filip Studnička z Katedry fyziky PřF UHK, který na nich pracuje.

V konečném důsledku tak bude možné předvídat zhoršení či zlepšení stavů a podle toho přizpůsobit lékařskou péči. „Lékařům to pomůže nejen včas zasáhnout při zhoršujícím se průběhu nemoci, ale zároveň i přeložit pacienta na jiné oddělení a rozložit tak vhodně využití přístrojů, například ventilátorů,“ dodává Studnička.

Do budoucna by měla vzniknout i platforma pro sdílení těchto poznatků, databanka dat, kterou mohou lékaři využít pro další výzkum covidu-19 a výměně informací mezi sebou.

„V současnosti spolupracujeme s nemocnicemi v Trutnově a Chrudimi, kde postupně osazujeme lůžka, a o zapojení dalších institucí už jednáme,“ uzavírá Richard Cimler.

Projekt „Hospital bed sensors for covid diagnosis“ finančně podpořila Technologická agentura České republiky částkou téměř 2,5 milionu korun, a to v rámci mimořádné výzvy na podporu výzkumů spojených s pandemií nového koronaviru. Probíhat bude do září roku 2021.