Noc vědců v Plzni: Jak měřili čas předci i jak pouhá sekunda rozhodne o přežití

Všechny tři technické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, strojní, elektrotechnická a aplikovaných věd, budou 24. září hostit další ročník Noci vědců. Na náplni programu, který letos spojuje téma Čas, se ale podílí také týmy ostatních fakult a vše se odehraje v areálu univerzitního kampusu v Plzni na Borech, kam organizátoři na rozdíl od loňského online ročníku zvou od 17 do 22 hodin širokou veřejnost. 

Komentované ukázky, přednášky, workshopy, hry a soutěže představí čas v mnoha podobách oborů technických, přírodních, humanitních a společenských i lékařských. 

Návštěvníci Noci vědců se například díky workshopu Fyzika včera, dnes a zítra dozvědí, jak naši předkové měřili čas. Stanou se objeviteli a poodhalí tajemství vakua, atmosférického tlaku, elektřiny a dalších významných fyzikálních objevů, které tvoří historické milníky našeho vnímání světa.

Do minulosti je zavedou rovněž archeologové Fakulty filozofické, kteří zvou na komentovanou ukázku Čas artefaktů. Představí zajímavé artefakty z různých období naší minulosti, vysvětlí, jaké metody používají k určení jejich stáří a budou se také věnovat roli artefaktů při sledování času. Filozofové rovněž chystají přednášku Jak šel čas filozofií, která na otázku „Co je to čas?“ předloží hned několik odpovědí slovutných myslitelů od Aristotela po Heideggera.

Naproti tomu do budoucnosti zamíří účastníci přednášky Člověk a energie v 21. století, kteří si budou moci na ukázkových modelech vyzkoušet funkci různých typů vodních motorů, větrných turbín a solárních systémů. Futuristická bude i expozice Ze života hmyzu s miniaturními magnetickými roboty, kteří mají velký potenciál v blízké budoucnosti pomáhat lékařům i při výrobních procesech.

Času jako rozhodujícímu faktoru v případě záchrany lidského života se bude věnovat expozice Fakulty zdravotnických studií Když je každá minuta drahá. Upozorní na téma včasné první pomoci i na prevenci a edukaci, díky níž lze úrazům včas předejít. Boji s časem se bude věnovat také komentovaná ukázka Fakulty elektrotechnické, představující inteligentní oblečení, drony, senzory a další technologie, které pomáhají hasičům zkrátit dobu zásahů a udělat je bezpečnějšími. 

Fakulta ekonomická přispěje k programu přednáškami na téma Ekonomika a čas, katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd chystá přednášku Geodata v čase a prostoru. Chybět nebude ani dílo Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která stejně jako vloni chystá na téma Čas speciální světelnou show promítanou na budovu fakulty.

Na plzeňské Noci vědců se podílejí i průmysloví partneři. Například Škoda Doosan Power představí v expozici Turbína v čase proměny turbín od historie po současnost, zatímco Centrum výzkumu Řež věnuje komentovanou ukázku Degradaci materiálu v čase. Přednášky v kampusu ZČU chystá rovněž Česká astronomická společnost. Hvězdárna a planetárium Rokycany naopak pozve návštěvníky do areálu v ulici U Dráhy nedaleko Techmanie a také do svého sídla v Rokycanech. Dodejme ještě, že v Plzeňském kraji se bude Noc vědců konat rovněž v Klatovech, kde ji organizují Masarykova základní škola a Úhlava, o.p.s.

Kompletní program plzeňské Noci vědců najdete na webu akce.

Vlajka Evropské unie

Tento projekt je financován z prostředků programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 101036051.