Jihlavská polytechnika bude v lednu volit nového rektora. O funkci se uchází jediný kandidát

Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava bude v lednu volit nového rektora. Na post nejvyššího představitele školy kandiduje jediný akademik. Je jím prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost Zdeněk Horák. Současný rektor Václav Báča již kandidovat nemohl, protože v čele jediné vysoké školy v Kraji Vysočina stojí od roku 2014, tedy dvě po sobě jdoucí funkční období.

Kandidát na rektora Zdeněk Horák působí na VŠPJ od roku 2015, aktuálně jako vedoucí katedry technických studií a garant studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi v bakalářském i navazujícím magisterském stupni. Svou vizi o směřování školy představí Horák akademické obci na veřejném shromáždění ve středu 5. ledna.

Pokud získá během tajné volby 12. ledna nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, povede vysokou školu po následující čtyři roky. Pomyslné žezlo převezme z rukou současného rektora Báči v červenci.  V případě, že kandidát nezíská během volby dostatečný počet hlasů, budou vyhlášeny volby nové.

VŠPJ chce rozšiřovat nabídku profesně orientovaného studia a klást důraz na kvalitní výuku. K tomu směřuje i část volebního programu Zdeňka Horáka. „Budu podporovat veškeré smysluplné snahy o rozšíření portfolia studijních programů na VŠPJ, aby byli naši absolventi vysoce ceněnými odborníky u technologicky vyspělých zaměstnavatelů,“ přiblížil kandidát na rektora své priority. Mezi další patří také posílení spolupráce s aplikační sférou, odborný a kvalifikační růst pracovníků školy nebo podpora výstavby nových vysokoškolských kolejí. 

Zdeněk Horák v roce 2001 vystudoval biomedicínské a rehabilitační inženýrství na ČVUT v Praze. Své doktorské studium v oboru biomechaniky absolvoval tamtéž. V roce 2015 se stal na své alma mater docentem. Dlouhodobě se zabývá mimo jiné materiálovým výzkumem, návrhem, konstrukcí a testováním strojních součástí a zdravotnických prostředků. Od roku 2014 působí jako soudní znalec v oboru forenzní biomechaniky a technického stavu implantabilních zdravotnických prostředků. Kromě VŠPJ vyučuje Horák také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.