Studie UP: Rekonvalescenci po covidu-19 urychlí molekulární vodík

Inhalace molekulárního vodíku pozitivně ovlivňuje průběh rekonvalescence u post-covidových pacientů. Ukázala to studie, kterou v uplynulém roce provedli vědci z katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP).

Výsledky výzkumu, jímž jako první na světě na základě objektivních dat prezentovali možnost využití molekulárního vodíku v post-covidové terapii, publikovali v impaktovaném časopise International Journal of Environmental Research and Public Health.

„Výsledky studie potvrdily naši hypotézu, že molekulární vodík může pomáhat i lidem, kteří trpí například akutním respiračním onemocněním, nikoliv jen sportovcům, u nichž je prokázán pozitivní vliv užívání molekulárního vodíku na výkon a snížení únavy,“ uvedl hlavní autor studie Michal Botek, který se s kolegy v laboratoři zátěžové fyziologie účinky vodíku zabývá již delší dobu. Dosavadní poznatky o jeho antioxidačních, protizánětlivých, anti-apoptických a únavu snižujících vlastnostech se v době epidemie covidu-19 rozhodli zaměřit právě na toto onemocnění.

Do výzkumu, který trval celý minulý rok, bylo zapojeno bezmála osm desítek lidí, kteří prodělali infekci koronavirem SARS-CoV-2 s lehkým nebo středně těžkým průběhem. Účastníci prošli vstupními vyšetřeními, zejména spirometrií a šestiminutovým chodeckým testem, na základě kterého byla hodnocena jejich aktuální funkční kapacita po prodělané nemoci.

Následující dva týdny účastníci studie každý den po dobu 120 minut, respektive 2 × 60 minut inhalovali vodík prostřednictvím zařízení, které jej pomocí elektrolýzy generuje z purifikované vody. Navíc si zaznamenávali i subjektivní pocity týkající se únavy, kvality spánku, svalové bolesti a pociťované dušnosti. Po dvoutýdenní inhalaci následovalo opakované testování na fakultě tělesné kultury.

„Na základě randomizace byli účastníci rozděleni na vodíkovou a placebo skupinu, takže jsme mohli skutečně velmi exaktně posoudit, jak efektivně může vodík postcovidový organismus revitalizovat. Skupina, která po dva týdny inhalovala podle naší metodiky vodík, se v opakovaném šestiminutovém chodeckém testu zlepšila průměrně o 64 metrů, tedy o zhruba 10 % oproti vstupnímu testu, zatímco u placebo skupiny došlo pouze k minimálnímu zlepšení, v průměru jen o 9 metrů,“ přiblížil výsledky Michal Botek.

Podobné účinky jako po SARS

„Zajímavé na celé věci je i skutečnost, že se nám podařilo najít jednu starší zahraniční studii, která se zabývala terapií po syndromu náhlého selhání dýchání (SARS), má obdobný design a došla k podobným výsledkům, jako jsou ty naše. Je tu však jeden zásadní rozdíl: zatímco tehdy museli účastníci studie podstoupit šest týdnů velmi dobře kontrolovaného kondičního tréninku, v našem případě stačila pouhá dvoutýdenní inhalace vodíku. Tyto výsledky nás nabíjí optimismem, že vodík lze v post-akutní fázi onemocnění, jako je covid-19, využít jako jednu z možností časově velmi efektivní terapie. Byť se hned nabízí otázka, zdali vyvolaný pozitivní efekt není jen krátkodobý. A zároveň je dobře mít stále na paměti, že i přes více než 1 600 celosvětově publikovaných studií o účincích vodíku tento plyn na svoji první velkou šanci v české klinické medicíně ještě čeká,“ poznamenává Michal Botek s tím, že se nabízí celá škála témat pro další výzkumy.

Sám přitom studii, která se jako vůbec první na světě zaměřila na možné pozitivní efekty vodíku po prodělaném covidu-19 a inovativní byla i ve své podobě, označuje za malý vědecký zázrak. „Snažili jsme se z mála dostat maximum a o to více nás těší pozitivní reakce kolegů akademiků, lékařů a dalších odborníků, kteří měli možnost se s naší prací blíže seznámit. Jsme vděční, že nám fakulta tělesné kultury umožnila tuto studii zrealizovat,“ dodává Michal Botek.

Na výzkumu se kromě něj a kolegů z katedry přírodních věd v kinantropologii FTK UP podílel i Andrew McKune z Research Institute for Sport and Exercise na australské University of Canberra, Petr Konečný, přednosta Ústavu klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd UP a primář Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov a sportovní lékař Dalibor Pastucha, ředitel ReFit Clinic a přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Studie byla realizována ve spolupráci se společností H2 World Health & Beauty Company, která vědcům zapůjčila část použitých generátorů vodíku pro účastníky výzkumu.

Celý text studie najdete na zde.