Lovci kachen bojují s dezinformacemi i hoaxy o covidu-19

S dezinformacemi, hoaxy a konspiračními teoriemi, které se týkají epidemie onemocnění covid-19, jeho léčby či očkování, bojuje iniciativa lékařů, vědců a studentů Univerzity Palackého nazvaná Lovci kachen. Na sociálních sítích uvádí ve spolupráci s dalšími odborníky nepravdivé informace na pravou míru, chystá online přednášky a představila se již také školákům ve výuce mediální výchovy.

Epidemii koronaviru doprovází infodemie různých nepřesných či nepravdivých informací a veřejný prostor je pod velmi silným tlakem dezinformačních webů. Podle analýzy české firmy Semantic Visions, která vyhodnocuje textové informace z internetu v globálním měřítku a pracuje i pro vládu USA, jsou například hoaxy o vakcíně společností BioNTech a Pfizer v ČR 25krát častější než v USA.

Do boje s množstvím „kachen“ se pustila iniciativa, která na přelomu loňského a letošního roku spontánně vznikla na půdě Akademického senátu UP. Jedním z jejích hybatelů je Vít Procházka z Hemato-onkologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. „Cílem je omezit šíření dezinformací o nemoci covid-19, které výrazně ovlivňují chování společnosti a brání zvládnutí epidemie. Snažíme se, aby se univerzita, jako veřejná vysoká škola, tímto zhostila své společenské zodpovědnosti. A také opravdu chceme zažít normální akademický rok 2021/2022,“ uvedl.

„Mapujeme veřejný mediální prostor, sociální sítě, sledujeme odborné skupiny a spřízněné weby, například iniciativy Sníh, a opíráme se o expertní stanoviska našich členů – lékařů a imunologů. Výhodou je, že řada z nás se prací s dezinformacemi dříve zabývala a na toto téma publikují a přednášejí. Naší strategií je komunikovat odborně, ale srozumitelně a slušně, proto jsme si stanovili i svůj etický kodex,“ dodal profesor Procházka s tím, že základním kamenem iniciativy jsou studenti. „Přinášejí své nadšení, kompetence a pestrý pohled ze svých fakult. Komunita studentů je také naším primárním cílem, motivovaní a vzdělaní studenti UP mohou ovlivnit smýšlení veřejnosti mimo univerzitu. Proto používáme komunikační nástroje a postupy blízké takzvané generaci Z.“

Studenti jsou základní kámen

Do dobrovolné iniciativy se zapojili například studentští senátoři Tereza Marková z fakulty zdravotnických věd a Dominik Voráč, který zastupuje pedagogickou fakultu. „Iniciativě mohu nabídnout svůj čas, energii, nápady, sdílení na svých profilech na sociálních sítích a samozřejmě komunikaci s akademickou obcí naší fakulty. Pomáhám s Instagramem Lovců kachen, také připravuji nábor nových lovců, abychom si mohli práci lépe rozdělit, získali nové podněty a větší dosah. Líbí se mi, že jsme v každodenním kontaktu a můžeme tak rychle reagovat. Například video Výzva občanům ČR, kterému jsem propůjčila svůj hlas, vzniklo díky flexibilitě lovců velmi rychle,“ řekla studentka fyzioterapie.

Dominik Voráč se v rámci svého doktorského studia zaměřeného na mediálního výchovu zabývá i problematikou hoaxů, mimo jiné se podílel na studii, která „koronavirové dezinformace“ mapuje (více na stránkách E-bezpečí zde). „Z toho důvodu jsem iniciativu profesora Procházky uvítal a doufal jsem, že se do ní můžu zapojit. Za poslední rok mám v hlavě stovky hoaxů a jsem rád, že tuto svou ‚znalost‘ můžu nějak uplatnit. Pomáhám tedy s databází hoaxů, občas nějaký vyvrátím a jako každý jiný člen se podílím na fungování iniciativy. Nyní jsme také uspořádali online seminář pro žáky 2. stupně ZŠ, tak jsem rád, že mohu poznatky z mediální výchovy předat dále.“

Sociální sítě i online přednášky

S prací Lovců kachen je možné se zatím setkat především na sociálních sítích – Facebooku, Instagramu a YouTube. „Unikátní jsme v produkci původní audiovizuální tvorby. Videa tvoříme sami v místních podmínkách a s místními zdravotnickými experty. Vytvořili jsme síť kontaktů se špičkami v oboru mediální tvorby, boje s dezinformacemi a s experty na imunologii a vakcinologii. Jsme mediálně vidět, dosah našich příspěvků se pohybuje v tisících, byli jsme také pozváni na Clubhouse do diskuze s eurokomisařkou Věrou Jourovou, ředitelem Semantic Visions Františkem Vrábelem a politickým aktivistou Bohumilem Kartousem,“ přiblížil dosavadní činnosti Vít Procházka.

Patří mezi ně i zmíněný online seminář, který Lovci kachen připravili nejen pro žáky ZŠ Osecká v Lipníku nad Bečvou, která je nyní otevřená jako škola pro děti pracovníků v integrovaném záchranném systému a krizové infrastruktuře. Semináře se zúčastnilo na osmdesát lidí. „Myslím, že jako relativně velká škola v našem městě máme poměrně velký vliv na jeho obyvatele, proto jsme chtěli vyvinout aktivitu, která v této složité době zpřesní předávání informací a možná i přispěje ke zlepšení nálady. I proto jsme na představení projektu Lovci kachen nepozvali pouze žáky, ale také rodiče a kolegy z okolních škol,“ uvedl ředitel školy Lukáš Rejzek.

Na Lovce kachen narazil na Facebooku. „V záplavě negativních zpráv na mě vykoukla kachna, která se netvářila až tak negativně. Našel jsem si informace o projektu a hlavně o lidech, kteří se nebojí podepsat pod svůj názor. Také záštita Univerzity Palackého přispěla k věrohodnosti informací. Forma sdělení Lovců kachen se mi líbí, je pro mě poutavá a danou problematiku pochopí i člověk, který nemá vystudovanou medicínu.“

Podle Víta Procházky bylo pozvání milým překvapením a skvělou možností, jak oslovit školáky, jejich učitele i rodiče. „Naší ambicí ale není cílit na obecnou populaci – to je spíše role státu –, ale na poučené publikum, které je předá ve srozumitelné formě komunitě. V tomto přebíráme taktiku viru a používáme stejné metody – šíříme informaci horizontálně na základě osobních vazeb,“ dodal profesor Vít Procházka a naznačil, co iniciativa dále chystá.

„Plánujeme živé přenosy přednášek. Velkým snem pak je uspořádání plnohodnotné konference na téma boj s dezinformacemi. Je velká šance, že bychom se domluvili s esy z oboru a Univerzita Palackého by byla první univerzitou, která by se tímto tématem vážně zabývala. A v neposlední řadě budeme hledat další dobrovolníky.“