Komentář: Vysokým školám je omezována možnost efektivně chránit studenty

„On-line výuka je jedna z forem prezenční výuky, u které máme jasně stanovená pravidla. Nejedná se o distanční výuku. Vysokým školám je tak v krizové době omezována možnost efektivně chránit studenty a zaměstnance před šířením koronavirové nákazy,“ píše v komentáři na oznámení Národního akreditačního úřadu rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Národní akreditační úřad (NAÚ) v minulých dnech vysokým školám oznámil, že plošné rušení kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, Ministerstva zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné. V této souvislosti se vyrojila řada spekulací, zda v konečném důsledku nemůže dojít dokonce k odebrání akreditace.

Přestože NAÚ následně svoje prohlášení mírní, přesto konstatuje v podstatě stále to stejné. Není prý možné, aby vysoká škola přestala plnit své povinnosti vyplývající z platných akreditací pouze na základě vlastního rozhodnutí. Tato vyjádření podle mého názoru v době koronavirové krize popírají samotnou podstatu současného systému akreditací, tedy větší samostatnost a flexibilitu vysokých škol při zavádění jednotlivých studijních programů.  Navíc, rektor může udělit například týdenní nebo dvoutýdenní rektorské volno, a o tuto dobu prodloužit semestr, aby tak dostál akreditačním pravidlům. Proto toto stanovisko chápu i jako zasahování do pravomoce rektorů.

Ráda bych zdůraznila, že on-line výuka je jedna z forem prezenční výuky, u které máme jasně stanovená pravidla. Nejedná se o distanční výuku. Vysokým školám je tak v krizové době omezována možnost efektivně chránit studenty a zaměstnance před šířením koronavirové nákazy. Platné nařízení jde do jisté míry proti doporučení MŠMT i proti smyslu regionálních epidemických semaforů.

Mendelova univerzita v Brně byla na jaře první vysokou školou, která přešla na flexibilní formy vzdělávání, a to o týden dříve než to nařídila vláda a díky tomu jsme neměli ani jednoho nakaženého studenta nebo pedagoga. Celou situací jsem šokována o to více, že v tuto chvíli je pandemická situace daleko kritičtější, než na jaře a jsme na hranici exponenciálního růstu nákazy. Jako rektorka nesu odpovědnost za vytvoření bezpečných pracovních podmínek na univerzitě. V případě dalšího zhoršení situace přejde naše škola plošně na flexibilní formy vzdělávání podle nastavení univerzitního epidemiologického semaforu.