Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení dle Zákona o vysokých školách na obsazení místa:

Akademický/ká pracovník/ce AP1/AP2/AP3/AP4 – asistent-ka/odborný asistent-ka/docent-ka/profesor-ka pro Katedru sociální a klinické farmacie

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru klinická a sociální farmacie, farmakologie, farmacie nebo v příbuzném oboru (případně předpoklady pro brzké ukončení),
 • dosažení specializačního vzdělávání (atestace) nebo zařazení do specializačního vzdělávání a předpoklad dokončení do 5 let od nástupu,
 • znalost lékové informatiky, farmakoepidemiologie,
 • aktivní znalost anglického jazyka,
 • publikační aktivita v oboru,
 • předpoklady pro další pedagogickou a výzkumnou činnost v oboru klinická a sociální farmacie,
 • schopnost týmové práce.

Výhodou:

 • zkušenost z pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti,
 • zkušenost s výukou seminářů,
 • zkušenosti v lékové politice, hodnocení zdravotních intervencí, farmaceutické péči, sociální farmacii,
 • praxe v oboru.

Nabízíme:

 • výše úvazku dohodou,
 • pracovní smlouvu na dobu určitou s výhledem převedení na dobu neurčitou (v souladu s Kariérním řádem FaF UK),
 • 8 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje,
 • zvýhodněné volání pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 • příspěvek na stravování a další příspěvky ze sociálního fondu (např. penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, úroky z úvěru na bytové potřeby),
 • možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové),
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance),
 • benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů).

Písemné přihlášky s podrobným životopisem, přehledem praxe, kopií VŠ diplomu, příp. dokladu o získané vědecké a vědeckopedagogické hodnosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů přijímá Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Ing. Lenka Vlčková – tajemnice fakulty, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové do 30 dnů od zveřejnění, tj. do 8. 7. 2021.

Obálku označte slovy: „VŘ - akademický pracovník KSKF“.

Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovoru.

Předpokládaný nástup: dohodou.

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na www.faf.cuni.cz – úřední deska.