Prezident jmenoval Martina Bareše novým rektorem Masarykovy univerzity

Nový rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš byl dnes na Pražském hradě jmenován do funkce prezidentem Milošem Zemanem. Vedení univerzity se ujme 1. září, a vystřídá tak Mikuláše Beka, jemuž 31. srpna skončí druhé funkční období. Bareš, který dosud působil jako děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, se stane v pořadí 34. rektorem. Do funkce byl členy Akademického senátu zvolen 1. dubna.

Martin Bareš chce univerzitu především posunout k vyšší kvalitě ve vzdělávání i výzkumu. „Masarykova univerzita hodně investovala do svého zázemí, které je dnes na špičkové evropské úrovni, potřebujeme ale dále rozvíjet potenciál našich akademiků a studentů, kteří mají a budou mít hlavní podíl na tom, jak úspěšní se v budoucnu jako univerzita staneme,“ uvedl nový rektor.

Barešovým cílem je, aby Masarykova univerzita v prestižních světových žebříčcích vysokých škol pronikla do první pětistovky a předstihla do roku 2030 Univerzitu Karlovu, která je v tuto chvíli českou jedničkou.

Zaměřit se Martin Bareš chce i na posílení role Masarykovy univerzity ve společnosti. „Jako vysoká škola musíme více vnímat společenské potřeby a vyjadřovat se k důležitým společenským otázkám a problémům. Jsme apolitická instituce, ale vůči společnosti máme odpovědnost, a navíc i potřebnou expertízu," konstatoval nově jmenovaný rektor.

Martin Bareš je lékař-neurolog a má již zkušenosti z vedení univerzity, kde v letech 2011–2018 působil nejprve jako prorektor pro rozvoj a poté jako prorektor pro akademické záležitosti. Od února loňského roku vede Lékařskou fakultu MU jako její děkan. Byl také zástupcem přednosty na I. neurologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kde je nyní profesorem.

Bareš již také oznámil jména nových prorektorů, s nimiž v září předstoupí před Akademický senát MU. Prorektorem pro internacionalizaci a statutárním zástupcem rektora se má stát Břetislav Dančák, dosavadní děkan Fakulty sociálních studií MU. Prorektorkou pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová, vedoucí Centra molekulární medicíny v institutu CEITEC MU. Prorektorem pro personální a akademické záležitosti Jiří Hanuš, profesor historie na Filozofické fakultě MU. Dalším členem vedení by se měl stát vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU Radim Polčák, a to na pozici prorektora pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy. Prorektorem pro rozvoj by měl být Vladimír Žítek, vedoucí Katedry regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU. Z předchozího vedení by měli pokračovat dva prorektoři – matematik Michal Bulant jako prorektor pro vzdělávání a kvalitu a geografka Hana Svatoňová jako prorektorka pro záležitosti studentů, absolventů a vnější vztahy.