Zástupci Evropského parlamentu se setkali s odborníky na kyberbezpečnost

Delegace Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu zavítala na konci února na Masarykovu univerzitu (MU). V prostorách CERIT FI MU, kde se obvykle odehrávají bezpečnostní cvičení, se její členové setkali s odborníky zabývajícími se na špičkové úrovni výzkumem kyberbezpečnosti, například oblastmi ochrany kritických informačních infrastruktur, kryptografie či práva. Diskutovali také o významu spolupráce univerzit a výzkumných institucí se státní sférou a průmyslovými partnery, zvýšení podílu žen ve studiu informatiky nebo o možnosti vytvoření konsorcia univerzit zabývajících se kyberbezpečnostním výzkumem.

Důležitým tématem setkání byla spolupráce mezi různými sektory. „Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s dalšími univerzitami, státní sférou i podniky,“ upřesnil Tomáš Pitner, vědecký ředitel CERIT FI MU, a jako příklad uvedl Cybersecurity Hub, v němž spojily svůj výzkum tři přední vysoké školy – kromě Masarykovy univerzity také Vysoké učení technické v Brně (VUT) a České vysoké učení technické v Praze.

V rámci dlouhodobé strategické spolupráce mezi MU a VUT pak Petr Číka z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT představil aktuální výzkumné projekty, soustředil se zejména na problematiku budování kvantové komunikační infrastruktury a postkvantové kryptografie.

Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky MU, prezentoval vizi pro takzvaný Cyber Campus CZ, prostor v Brně zaměřený na rozvoj spolupráce v kyberbezpečnosti a národní bezpečnosti. Proděkan fakulty a výzkumník v oblasti kryptografie, umělé inteligence a bezpečnosti počítačových systémů Václav Matyáš navázal prezentací o výzkumných úspěších FI MU a zdůraznil zapojení studentů do výzkumných aktivit.

Součástí programu byla také praktická ukázka využití KYPO Cyber Range Platform v rámci kybercvičení, kterou připravili experti z CERIT FI MU a kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity CSIRT-MU.

Zástupce evropského výboru v diskusi zajímala i další témata, například podpora spolupráce s malými a středními podniky, etické aspekty výuky, partnerství se soukromým sektorem či zvýšení podílu žen ve studiu informatiky; diskutovalo se také o možnosti vytvoření konsorcia univerzit zabývajících se kyberbezpečnostním výzkumem.

„Děkujeme za sdílení vašeho přístupu i zkušeností. Jde rozhodně o model, podle kterého lze budovat účinnou spolupráci a vytvářet ekosystém, díky němuž lze lépe čelit kyberbezpečnostním hrozbám,“ uvedl na závěr setkání předseda ITRE Cristian-Silviu Buşoi.

Delegace ITRE je na třídenní návštěvě České republiky. Jedním z cílů její cesty je prohloubení debaty o kyberbezpečnosti. V Brně se proto delegáti setkali také s představiteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je strategickým partnerem Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita dlouhodobě buduje svou roli v oblasti kyberbezpečnosti. Zabývají se jí nejen odborníci z Fakulty informatiky, ale také specialisté na Právnické fakultě či na Fakultě sociálních studií. Na Masarykově univerzitě působí také certifikovaný kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU. Své kompetence v této oblasti univerzita pravidelně využívá v rozsáhlých výzkumných projektech i při spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.