Mendelova univerzita získala jako první škola HR Award

Mendelova univerzita v Brně získala jako první česká vysoká škola od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti lidských zdrojů. Podle rektorky Danuše Nerudové certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a výzkumných pracovníků. Zvyšuje také celkovou prestiž vysoké školy.

O HR Award aktuálně usiluje několik vysokých škol z České republiky, Mendelova univerzita jej ale získala jako první. „Certifikát znamená, že můžeme nabídnout prestižní a transparentní pracovní prostředí, které je otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky. Výhodou pro univerzitu, která HR Award má, je také fakt, že při získání některých prestižních grantů budeme mít náskok, protože HR Award je v některých grantových řízeních základní podmínkou,“ uvedla Nerudová.

HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.