Rektorem Západočeské univerzity zůstane Miroslav Holeček

Stávající rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček povede školu i v příštích čtyřech letech. Dnes o tom rozhodl akademický senát. Druhé funkční období mu začíná v březnu 2019 a potrvá do konce února 2023. Miroslav Holeček byl jediným kandidátem. Pro zvolení potřeboval Miroslav Holeček nadpoloviční většinu hlasů všech 59 členů akademického senátu, tedy 30 hlasů. Uspěl v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 32 senátorů. 

Rektor Holeček ve svém programu poukázal na to, že se vysoké školy nacházejí ve složitém období. Zásadně je podle něj ovlivnila řada změn, jež přinesla nejen novela vysokoškolského zákona, ale i nový způsob financování veřejných vysokých škol a nové hodnocení škol podle Metodiky 17+. „Ruku v ruce s rostoucí autonomií však také čím dál většího významu nabývá schopnost a potřeba vysokých škol se interně domlouvat a rozhodovat o svých záležitostech svými orgány a svým managementem," uvedl Holeček.

Hlavním cílem je podle něj tedy převést ZČU do „nové doby“ jako jednotnou kompaktní instituci, jejíž různorodé, avšak kooperující součásti společně usilují o její progresivní rozvoj. „Má vize pro následující roky je progresivní univerzita, jejíž interní kooperace a vnitřní akreditační systém umožňuje vytvářet moderní studijní programy pro 21. století a současně obohacovat a zlepšovat studijní programy dlouhodobě osvědčené a pro naši univerzitu typické," dodal. Jedním z nejdůležitějších úkolů nového vedení bude také získání institucionální akreditace. 

Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Návrh je podáván prostřednictvím ministra školství.