GA ČR má novou vědeckou radu. Předsedou je Jaroslav Doležel

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na konci listopadu navrhla vládě novou vědeckou radu Grantové agentury ČR (GA ČR). Předsedou rady se nově stane rostlinný genetik Jaroslav Doležel, který získal v listopadu nejvyšší ocenění Česká hlavu 2018. Nahradí tak ve funkci Zdeňka Bittnara z ČVUT. Mezi členy rady je 11 vědeckých osobností, které působí v Česku i zahraničí, jako například chemici Jana Roithová, která pracuje na univerzitě v nizozemském Nijmegenu, či Helmut Schwarz z Technické univerzity v Berlíně. Rada začne v novém složení působit od 23. prosince.

Na základě tajné volby navrhla a doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vládě jmenovat do dalšího funkčního období 12 členů vědecké rady GA ČR. Jejím předsedou se stal profesor Jaroslav Doležel, rostlinný genetik, který působí v Ústavu experimentální botaniky AV ČR a  jako vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na konci listopadu získal národní vědeckou cenu Česká hlava 2018. 

Dalším členem vědecké rady se stane držitel Ceny Neuron za přínos světové vědě z roku 2016 profesor Pavel Exner, jehož oborem je matematická fyzika. Zabývá se zejména studiem nestabilních systémů, kvantových grafů a vlnovodů. Podílel se na založení Evropské výzkumné rady, kde do roku 2014 působil jako její viceprezident. V současnosti je prezidentem Evropské matematické společnosti. 

Profesor VUT v Brně Martin Hartl je ředitelem Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří optické metody pro studium tenkých kapalinových filmů, elastohydrodynamické a smíšené mazání, velmi tenké (nanometrické) mazací filmy, mazání při nestacionárních provozních podmínkách a reologie maziv.

Vědecký pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR a profesor ekonomie v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE-EI) Štěpán Jurajda je dalším členem rady. Jeho výzkumným oborem je ekonomika trhu práce a aplikovaná ekonometrie. Po doktorátu na University of Pittsburgh hostoval na Princeton University. Věnuje se také problematice hodnocení vědeckých výstupů, je členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Švédský chemik Bengt Nordén vede laboratoř na Chalmers University of Technology v Göteborgu, která se zaměřuje např. na vývoj spektroskopie pro studium struktury, dynamiky a interakcí v systémech, které mají biologický nebo lékařský (terapeutický nebo diagnostický) potenciál.

Profesorka Jana Roithová, držitelka dvou ERC grantů, v současnosti působí na přírodovědecké fakultě Radboud University v nizozemském Nijmegenu. Zkoumá organické reakce prostřednictvím hmotnostní spektrometrie, iontové spektroskopie a teoretických výpočtů.

Profesor organické chemie Helmut Schwarz pracuje od roku 1983 na Technické univerzitě v Berlíně, 9 let vedl nadaci Alexander von Humboldt Foundation. Od roku 2018 působí v americké National Academy of Sciences. Zabývá se mimo jiné hmotnostní spektrometrií.

Ekonom Avner Shaked působil jako profesor ekonomické teorie na Univerzitě v Bonnu, Utrechtu a Tbilisi a jako profesor i člen Výkonného a dozorčího výboru v institutu CERGE-EI.

Archeolog a ředitel prestižního Centra medievistických studií AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze a vědecký pracovník Archeologického ústavu AV ČR profesor Petr Sommer se ve své vědecké činnosti zabývá církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou. Podílel se na výzkumech nejstarších českých klášterů nebo je sám vedl. K nejvýznamnějším vědeckým výsledkům profesora Sommera patří právě detailní poznání stavebního a historického vývoje Sázavského kláštera a každodenního života jeho obyvatel.

Profesor Aleksi Šedo, lékař, biochemik a patobiochemik je od roku 2012 děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2018 předsedou Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Zaměřuje se na základní i aplikovaný výzkum v oblasti biomedicíny, např. na regulace a signalizace buněčné proliferace a diferenciace; membránové proteasy a jejich nehydrolytické funkce; využití proteas v diagnostice a léčbě některých nádorových onemocnění. 

Držitel Ceny Neuron v oblasti medicíny za rok 2013 profesor František Štěpánek působí na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde vede Laboratoř chemické robotiky. Zabývá se syntézou a charakterizací funkčních mikro- a nano- částic, zkoumá dálkové ovládání enzymatických reakcí a řízené vylučování účinných látek.

Lékař a profesor Jiří Zeman působí na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na dědičné poruchy metabolismu. Se svými spolupracovníky se podílel na objevu tří nových nemocí a na objevu genu pro mukopolysacharidózu typ III C (zdroj: iForum)

Funkční období stávajících členů rady končí k 22. 12. Návrh RVVI na nové složení rady je předložen vládě k projednání a výslednému usnesení.