Bývalý prorektor Kovář opisoval texty, potvrdila Etická komise UK

Kovář ve svých publikacích použil pasáže velmi podobné s texty anglicky píšícího historika. Na problém upozornili doktorandi. Před Etickou komisí Univerzity Karlovy texty zkoumala Etická komise Filozofické fakulty. Profesorský titul zřejmě Kovářovi zůstane, zákon jeho odejmutí neumožňuje.

Není podstatné, jestli to byla nedbalost, nebo úmysl. Důležité je, že nápodoba cizího díla bez dostatečného uvedení zdroje se v textu objevuje ve významném rozsahu. Týden se čekalo na toto stanovisko Etické komise Univerzity Karlovy (UK), která měla po své předchůdkyni, Etické komisi Filozofické fakulty UK, přezkoumat, jestli práce bývalého prorektora Martina Kováře jsou nebo nejsou plagiáty. Výsledek zní jasně: jsou.

„Komise došla k závěru, že na řadě míst mají zkoumané texty charakter nápodoby cizího díla bez dostatečné identifikace zdroje, ze kterého bylo přejímáno. To naplňuje znaky plagiátorství v širším smyslu slova. Jedná se o využívání výsledků cizí tvůrčí práce ve vlastním textu, který se však prezentuje jako text původní,“ zní dále závěr komise, který včera UK prezentovala na svém Facebooku. „Došlo k porušení obecně platných principů etiky vědecké práce, které jsou dnes zakotveny v Etickém kodexu UK,“ dodala komise.

Texty nebyly doslovně stejné, ale podobné

Na možné opisování Kováře upozornili začátkem loňského prosince tři doktorandi s tím, že jeho texty vykazují shody s prací anglicky píšícího historika Barryho Cowarda. Předkladatelé podnětu přiložili podrobnou analýzu sond do tří Kovářových publikací. Analýza se vztahuje k úsekům textu, ke zdrojové literatuře i k poznámkovému aparátu. Ukazuje, že ve všech třech publikacích lze najít úseky textu podobné, někdy až identické s textem publikace Barryho Cowarda: The Stuart Age (1994). Rozsah totožných nebo podobných pasáží se podle ní v jednotlivých publikacích liší. A na řadě míst se pak nejedná o text identický, ale o text zjevně podobný, který často využívá stejné prameny, uvádí ve stanovisku Etická komise UK.

Martin Kovář, který 15 let vedl na fakultě Ústav světových dějin, podobnosti v textech dříve zdůvodnil tím, že se danému tématu věnuje jen několik relevantních historiků. Na rozhodnutí Etické komise UK nechtěl po vydání stanoviska reagovat. „Pan profesor Kovář nebude (rozhodnutí) komentovat,“ řekl ČTK mluvčí školy Václav Hájek.

Rektor UK Tomáš Zima uvedl, že stanovisko komise respektuje. „Jsem rád, že bylo vše nezávisle a nestranně prošetřeno odpovědnými orgány Univerzity Karlovy. Platí, že jakékoliv formy plagiování a podvádění považuji za nepřijatelné a nepřípustné,“ sdělil ve své reakci. Připomněl zároveň, že Kovář z kauzy hned na začátku vyvodil osobní odpovědnost, když se loni v prosinci vzdal funkce prorektora a ukončil svou práci na filozofické fakultě.

Profesorský titul Kovářovi zřejmě zůstane

Etická komise Filozofické fakulty UK už dříve uvedla, že Kovář opisoval rozsáhlé pasáže textů v knihách i studiích, které vznikaly v letech 1998 až 2018. Způsob, jakým Kovář své publikace připravoval, označila za nepřijatelný a neomluvitelný. Podle ní tak získal neoprávněně své tituly docenta a profesora, a jejich udělení by se dalo napadnout. Podle prorektora UK a právníka Aleše Gerlocha je nicméně odejmutí titulů Kovářovi nepravděpodobné, protože to zákon neumožňuje, uvedla ČTK. Titul docenta může odejmout rektor do pěti let po jeho udělení. Kovář je ale docentem od roku 2002, tedy již 17 let. Postup pro případ odebrání titulu profesora, kterým je Kovář od roku 2013, už zákon nestanovil. Podle Gerlocha by odejmutí nemohl iniciovat ani prezident, který profesora jmenuje, protože legislativně nemá tu pravomoc.

Kauza Martina Kováře není jedinou plagiátorskou aférou, kterou nejstarší česká univerzita v poslední době řešila. Loni v listopadu přišel o dva magisterské tituly student Husitské teologické fakulty. Na fakultě studoval dva programy a obě diplomové práce obhájil v září 2018. Přezkumná komise školy ale potvrdila, že šlo skutečně o opisování. Bylo to vůbec poprvé v novodobé historii UK, kdy svému studentovi odebrala titul kvůli plagiátorství.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.