Jak zničit nemocniční bakterie? Zlínští vědci to umí UV zářením

Zbavit prostředí ve zdravotnickém zařízení nežádoucích mikroorganismů a dalších škodlivin během několika vteřin? Co dnes zní jako utopie, může být brzy díky spolupráci českých a slovinských výzkumníků běžné. Vědci z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu Jožefa Stefana v Lublani totiž zkonstruovali přístroj, který efektivně generuje ultrafialové (UV) záření. Na vynález získala UTB společně s IJS na konci roku 2018 evropský patent.

„Zatímco za použití běžného zdroje UV záření je ke sterilizaci prostředí potřeba několik desítek minut, námi vyvinuté zařízení ji dokáže provést v řádu sekund. Jedná se o průlomovou záležitost v oblasti sterilizace,“ je přesvědčen jeden z tvůrců vynálezu Marián Lehocký. Zařízení může najít využití i v dalších oblastech. Například v procesu vytvrzování polymerů. „Náš přístroj zvládne takový proces za desetinu času, který potřebují běžné zdroje záření,“ říká dále Lehocký.

UV záření podle nově představeného vynálezu vzniká ve výboji v trubici. Výhodou je to, že jeho zdroj je konstantní, zatímco v běžně dostupných zdrojích intenzita záření časem slábne. „Bez vynikající infrastruktury Centra polymerních systémů by vynález nikdy nemohl vzniknout,“ připomněl další z autorů Vladimír Sedlařík. Na vynálezu dále pracoval také Petr Humpolíček a jeden z doktorandů. V současné době probíhají jednání o průmyslové výrobě zařízení. Ve spolupráci se slovinským institutem se také rozbíhá navazující aplikační výzkum.

Dobré zprávy z výzkumu mohou být inspirativní i pro budoucí studenty. „V letošním roce otevíráme na Fakultě technologické nový bakalářský obor zaměřený na biomateriály. Úspěšní absolventi tohoto oboru se v budoucnu mohou podílet na podobných výzkumech,“ uvádí Lehocký.

„Patentováním zařízení generujícího UV záření získala univerzita za posledních šest let už třetí evropský patent a další přihlášky jsou v řízení,“ doplňuje Dana Kreizlová z oddělení patentů a licencí Centra transferu technologií Univerzity Tomáše Bati, která jako evropský patentový zástupce vyřizuje patentové přihlášky před Evropským patentovým úřadem. Autory nového patentu jsou ale poprvé odborníci z Centra polymerních systémů. Roku 2016 obdržela zlínská univerzita také patent v USA.