Čeští studenti etiku moc neřeší, podvádí skoro pětina dotázaných

Dnes, 16. října, je Světový den etiky. Vysoké školy se připojují k International Day of Action against Contract Cheating. Kromě plagiátorství je totiž velkým problémem na univerzitách psaní prací na zakázku, takzvaný contract cheating.

O rázném boji s plagiátorstvím se na univerzitách mluví čím dál častěji, palčivějším problémem se ale stává contract cheating – psaní prací na zakázku. Právě na obstarávání si textů z jiných zdrojů a jejich následné vydávání za vlastní se zaměřoval mezinárodní výzkum Global Essay Mills Survey. Sledoval chování studentů Austrálie, Česka, Chile, Rumunska, Srbska a Švédska v oblasti akademické etiky. Studenti odpovídali anonymně.

Jak jsou na tom Češi v porovnání s ostatními zeměmi? „Dá se říct, že etickými studenty se české univerzity rozhodně chlubit nemůžou. K některé z forem podvádění se přiznalo 19,7 procenta respondentů. Podobně dopadly země jako je Srbsko (19,4 %) a Chile (18,4 %). Nejhůře na tom bylo Rumunsko s 28 procenty respondentů, kteří se k podvádění přiznali. Naopak nejlépe dopadlo Švédsko a Austrálie, kde byly výsledky pod hranicí 8 procent ,“ říká jedna z hlavních koordinátorek průzkumu Veronika Králíková z Mendelovy univerzity.

Právě při Mendelově univerzitě vznikla v roce 2017 Evropská síť pro akademickou integritu (ENAI – European Network for Academic Integrity) s účastí odborníků z více než dvou desítek zemí. Cílem je podle jejích zakladatelů spolupracovat na výzkumu v oblasti akademické etiky, vytvářet vzdělávací materiály, organizovat konference a všechny informace sdílet nejen na poli akademickém, ale také mezi veřejnost. 

„Naše úsilí není motivováno mediálními skandály. Ty nám mohou pomoci problém zviditelnit a probudit vedení univerzit k tomu, aby se jím začalo zabývat. Cílem ENAI je podporovat na univerzitách ‘kulturu akademické etiky’, tedy prostředí, ve kterém je normální studovat poctivě a ve kterém je jakákoliv forma podvádění nepřípustná. A zahrnuje to nejen plagiátorství a contract cheating, ale také podvádění u zkoušek, různé podvody při přijímacím řízení, korupci, falšování dat nebo další formy podvádění při výzkumu,“ říká prezident European Network for Academic Integrity a vedoucí výzkumu Global Essay Mills Survey Tomáš Foltýnek z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity.

Přispět k prevenci plagiátorství na vysokých školách by měly i projekty Mendelovy univerzity, která vede přímo proti contract cheatingu kampaň. Plakáty v univerzitním kampusu prezentují výsledky australské studie, která odhalila, že studenti, kteří své práce koupí, mnohdy nedostanou, co si zaplatí. Firmy je často dodají pozdě, práce jsou nekvalitní a existuje i nebezpečí, že firmy budou studenty později vydírat.