Pomoc Kurdům: Univerzita Palackého vyučuje v Erbílu

Olomoucká Univerzita Palackého spustila v Erbílu, hlavním městě iráckého Kurdistánu, program celoživotního vzdělávání Petroleum Engineering. Měl by být prvním, ale ne jediným programem, který chce univerzita Kurdům nabídnout. Regionu totiž nyní výrazně chybí vzdělaná elita inženýrů či učitelů.

Univerzita Palackého chce své působení v Erbílu postupně prohlubovat. Plánuje výuku až šesti bakalářských studijních programů, avšak vše se bude odvíjet od výsledků probíhajícího akreditačního řízení.

„Nyní jsme obdrželi výukovou licenci od regionální vlády Kurdistánu a v lednu naše aktivity v Erbílu oficiálně zahájili. Vše je však teprve v počátcích,“ uvedl rektor UP Jaroslav Miller.

O vstupu do projektu uvažuje také několik dalších univerzit. „Zpočátku budeme vyučovat primárně kurdské studenty. V případě úspěchu má projekt v budoucnu ambice lákat i studenty z širšího regionu, a stát se tak českým vzdělávacím centrem na Středním východě,“ naznačil vyhlídky projektu Martin Kudláček, prorektor UP pro zahraničí.

Erbíl

„Nejdůležitější roli v tomto projektu pro mě hraje étos rozvojové pomoci,“ přiznal rektor Jaroslav Miller. „Irácký Kurdistán je zdaleka nejdynamičtější částí země s vysokou autonomií a potřebuje učitele, lékaře, inženýry a obecně vzdělanou elitu. Je nám ctí být mu v tomto ohledu mentorem a partnerem,“ vysvětlil.

Nám po revoluci taky pomohli

Situaci působení UP v Erbílu připodobňuje ke zkušenostem olomoucké univerzity z období po sametové revoluci. „Po pádu komunismu výrazně pomohli naší univerzitě zpět na nohy partneři ze západní Evropy a USA. I díky tomu jsme se stali silnou středoevropskou institucí. Nyní máme možnost přebrat tuto bohulibou roli a podobně pomoci rychle se rozvíjejícímu regionu k trvalejší prosperitě.“

Projekt v Erbílu navíc olomoucké univerzitě skýtá i další dvě přínosné roviny – kvalitativní a finanční. „Vynořuje se tu potenciál pro získání motivovaných postgraduálních studentů, kterých je nedostatek, a zároveň zvýšení konkurenceschopnosti a renomé univerzity ve světovém kontextu. Roli hraje i vyšší počet zahraničních platících studentů na univerzitě a participujících katedrách,“ vyjmenoval Jaroslav Miller.

Diskutovanou otázkou v souvislosti s regionem Středního východu je bezpečnost, akcentovaná o to silněji v důsledku aktuálního vývoje íránsko-amerických vztahů. UP je v tomto ohledu v intenzivním kontaktu s českým ministerstvem zahraničí a připravena obratem reagovat na aktuální situaci. „Autonomní region Kurdistán a město Erbíl jsou z pohledu ministerstva zahraničních věcí dlouhodobě bezpečnou oblastí. Česká republika má navíc v Erbílu svůj generální konzulát,“ řekl prorektor Martin Kudláček.

„Současné situaci v regionu však věnujeme velkou pozornost a neponecháváme nic náhodě. Máme nastaveny mechanismy, které zajišťují bezpečnost našich zaměstnanců na maximum. Například právě v souvislosti s posledním děním minimalizujeme na přechodnou dobu počet našich lidí v Erbílu,“ doplnil prorektor UP pro zahraničí.