Česká konference rektorů chystá jako projev solidarity s Běloruskem stipendia

Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členové České konference rektorů, sledují s velkým znepokojením poslední události v Bělorusku, kde dochází k perzekuci běloruských občanů usilujících o svobodu a demokracii.

„Toto neblahé dění postihuje k naší velké lítosti i akademické pracovníky a studenty vysokých škol. Jako projev solidarity s běloruskými vysokými školami a jejich studenty se vysoké školy České republiky budou snažit navrhnout relevantní stipendijní programy pro tamní zájemce o studium v České republice,“ uvedl za Českou konferenci rektorů její předseda Petr Sklenička.

Konkrétní podoba a rozsah programů budou zveřejněny co nejdříve, v nejbližších týdnech.

„Musíme se spolu s ostatními státy, členy Evropské unie, zasadit o to, aby se Bělorusko neocitlo v situaci Československa roku 1968, ale aby se mohlo vydat cestou svobody, kterou jsme zažili až v roce 1989 a naštěstí zažíváme dosud,“ uvádějí rektoři ve společném prohlášení.

„Vše nasvědčuje tomu, že nedávné volby v Bělorusku nebyly svobodné a spravedlivé a nebyla dodržena základní demokratická pravidla. Nemluvě o násilném a brutálním postupu běloruských úřadů a silových složek po volbách. V této souvislosti apeluje Masarykova univerzita na běloruské úřady, aby upustily od násilí a perzekučního postupu vůči protestujícím občanům, kteří vyjadřovali či vyjadřují nesouhlas s nedemokratickým průběhem voleb, s falšováním hlasů a projevují touhu po demokratické změně a po lepší budoucnosti pro svou zemi,“ uvedl nedávno v prohlášení i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.