Nominanty do vědecké rady GAČR jsou Rudolf Kučera a Michal Otyepka

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) po své tajné volbě navrhla vládě dva nové kandidáty do vědecké rady Grantové agentury ČR (GAČR): Rudolfa Kučeru pro oblast humanitních věd a Michala Otyepku pro oblast věd o neživé přírodě. Vědecká rada je důležitou součástí vedení Grantové agentury, která se zabývá financováním základního výzkumu a rozhoduje o grantové politice.

Vědecká rada GAČR má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává česká vláda na návrh RVVI. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období.

Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Vědecká rada například také dává doporučení pro zlepšování podmínek pro žadatele a příjemce, určuje postup v hodnocení návrhů projektů i možnosti zlepšení grantových soutěží.

První z nominovaných členů, Rudolf Kučera, je ředitelem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Čtyřicetiletý historik působí také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Přednáší zde moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií.

Jeho kniha Život na příděl o každodenním životě dělníků v českých zemích během první světové války vyšla v anglickém překladu v Oxfordu a New Yorku. Nejnověji publikoval spolu s Otou Konrádem knihu Cesty z Apokalypsy o dějinách střední Evropy během let 1914-1922. V předchozích letech působil i na univerzitách ve Freiburgu, Jeně a Vídni.

Druhý z nominovaných, Michal Otyepka, je zastupujícím ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci, je národním reprezentantem Evropské chemické společnosti, členem Učené společnosti ČR a jako jeden z mála vědců v Česku získal dva ERC granty.

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého vystudoval anorganickou chemii, v roce 2004 získal titul Ph.D. z fyzikální chemie pod vedením Jana Lasovského, o tři roky později se habilitoval a v roce 2012 převzal titul profesora v oboru fyzikální chemie. Věnuje se studiu struktury a vlastností biomakromolekul a nanomateriálů, stál mimo jiné u zrodu fluorografenu a podílel se i na vývoji prvního nekovového magnetu. Je také držitelem grantu Neuron Impuls, který uděluje Nadační fond Neuron.

Autorka je redaktorka Hospodářských novin.