Předsedou České konference rektorů zvolen rektor MU Martin Bareš

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš byl zvolen novým předsedou České konference rektorů. Stalo se tak na 161. zasedání Pléna České konference rektorů, které se dnes konalo v prostorách Vysokého učení technického v Brně. Funkční období začíná začátkem srpna 2021 a je na dva roky, tedy do 31. 7. 2023.

Ve funkci Bareš střídá Petra Skleničku, rektora České zemědělské univerzity v Praze.

Nově zvolení místopředsedové ČKR jsou Jiří Málek (Univerzita Pardubice), Jitka Němcová (Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.), Vladimír Sedlařík (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Pavel Tuleja (Slezská univerzita v Opavě) a Jindřich Vybíral (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).

„Je to pro mě osobně velká čest stát se předsedou České konference rektorů. ČKR musí být autonomní sebevědomá platforma, která aktivně vstupuje do celospolečenské debaty jako relevantní partner při diskusích se státními a veřejnými úřady v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Dále budu mj. usilovat o větší zapojení vysokých škol do celospolečenského života. S tím souvisí i silnější implementace výsledků a závěrů jednotlivých výzkumů do společnosti,“ řekl předseda ČKR a rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Jedním z hlavních témat rozvoje ČKR a samotných univerzit je rostoucí demografická křivka osmnáctiletých a devatenáctiletých věkových skupin, která dle údajů ČSÚ poroste až do roku 2028. Nový předseda ČKR Martin Bareš chce zároveň klást důraz na podporu společných studijních programů mezi tuzemskými a zahraničními univerzitami, zkvalitnit spolupráci a koordinaci se základními a středními školami a pokračovat v kultivaci Národního hodnocení výzkumných organizací dle M17+.