Týden akademické etiky začíná už v pondělí. Nabídne sérii webinářů

Sérii webinářů pořádá u příležitosti Světového dne etiky Evropská síť pro akademickou integritu (ENAI) ve spolupráci s Uppsalskou univerzitou. Webináře se budou konat od 18. do 22. října a začínají vždy v poledne. Registrace je zdarma, každý zájemce se ale musí přihlásit nejpozději tři dny předem.

Pořadatelé webinářů chtějí upozornit na současné problémy, které porušováním akademické etiky vznikají, poukázat na jejich závažnost a zároveň nabídnout různá řešení a tipy, jak porušování etických pravidel předcházet.

„Forma poledních webinářů, které jsou u nás ve Švédsku v poslední době velmi populární, se nám už dříve osvědčila, takže i letos si můžete přinést oběd a poslechnout si velmi zajímavé workshopy o akademické etice,“ uvedla místopředsedkyně ENAI Sonja Bjelobaba.

Připojit se může kdokoli, od studentů přes vysokoškolské učitele po výzkumníky. „Účastníci budou mít také příležitost klást otázky. Vše navíc nahráváme, takže si workshopy můžete pustit i později a k zajímavým tématům se vrátit,“ doplnila místopředsedkyně Bjelobaba.

První z webinářů, který se koná v pondělí 18. října od 12 hodin, se bude věnovat tématu akademického publikování a jeho kvality. Stále zvyšující se tlak na počet vydaných článků a odborných prací sebou totiž přinesl nárůst počtu predátorských vydavatelů, časopisů i konferencí.

Pro začínající výzkumníky, ale i jejich další kolegy, tedy není vždy jednoduché poznat, zda je časopis opravdu kvalitní. V současnosti ani to, že je indexován v databázích Scopus nebo Web of Science už totiž nezaručuje, že časopis a práce v něm publikované mají vysokou úroveň, uvádějí zástupci pracovní skupiny ENAI pro publikování, kteří povedou první workshop.

Výzkumníci tak podle nich musejí být podle během své kariéry neustále obezřetní, hlídat si, kde publikují, a dbát na to, aby zajistili, že bude jejich text projde kvalitním recenzním řízením, dostane se ke správnému publiku a zůstane k dispozici i v budoucnu.

Začínajícím vědcům a vědkyním je primárně určený druhý, úterní webinář. Ten nabídne informace o tom, na co si dát pozor v začátcích, jak fungují mezinárodní etické kodexy a jak se vyhnout různým pochybením. Zaměří se na nejrůznější obory, poskytne tedy pohled nad rámec medicínského a klinického výzkumu, kde jsou etická pravidla zatím nejvíce propracována. Součástí workshopu bude také několik příkladů (v podobě hraných videí), která ukáží, jak aplikovat etické zásady v praxi. Dostatek času jeho autoři Shivadas Sivasubramaniam z Univerzity v Derby a Zeenath Reza Khanová z Wollongongské univerzity v Dubaji slibují pro diskusi a dotazy diváků.

Ve středu se semináře pořádané přímo ENAI a Uppsalskou univerzitou nekonají, nicméně zájemci se mohou zúčastnit spřízněného webináře Jak odhalit a prokázat contract cheating, koná se od 9 do 10:30. Registrovat se na něj lze zde.

Webinář navazuje na dříve pořádané workshopy „Contract cheating aneb práce psané na zakázku“. Bude zaměřený na to, jak může vyučující problému předcházet, jak lze poznat, že odevzdanou práci napsal někdo jiný, a jak v takovém případě postupovat. Následovat budou praktické zkušenosti z disciplinárního řízení a diskuse.

Na webináři vystoupí Veronika Králíková, doktorandka MENDELU a autorka první studie o contract cheatingu v ČR, Jan Mach, expert na plagiátorství na rektorátu VŠE v Praze, Dita Henek Dlabolová, proděkanka pro akreditace a předsedkyně disciplinární komise na PEF MENDELU, a Tomáš Foltýnek, předseda European Network for Academic Integrity, místopředseda etické komise Rady vysokých škol a zástupce ČR v Panevropské platformě pro etiku a transparentnost ve vzdělávání při Radě Evropy.

Ve čtvrtek budou polední webináře pokračovat interaktivním workshopem zaměřeným na vztah akademické etiky a učitelské praxe. Povedou jej zástupci pracovní skupiny ENAI pro výzkumné studie. Jeho hlavním cílem bude diskuse a výměna informací i tipů, které bude možné uplatnit ve výuce i při učení. Určený je tedy zejména učitelům a studentům. Účastníci si vyzkoušejí také nástroj pro sebehodnocení akademické integrity pro učitele (AISETT).

Celý týden završí pátečním workshopem Dita Henek Dlabolová a Tomáš Foltýnek z Mendelovy univerzity. Ten je určený zejména pro akademické pracovníky a bude o tom, jak interpretovat informace získané pomocí softwaru na odhalování plagiátů.

Chce přispět k pochopení výhod a limitů různých přístupů k případům plagiátorství, nabídne informace o přednostech a úskalích softwarových nástrojů pro porovnávání textů a poradí, jak objektivně posoudit informace získané těmito nástroji. Půjde o obecná pravidla, jak odhalit plagiátorství, workshop se tedy konkrétně nezaměřuje na žádný z konkrétních softwarů.