Diskuze o předsednictví EU: Přínosy našeho členství jednoznačně převládají

Mimořádnou příležitost k diskusím na současná témata měli studující a zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati ve čtvrtek 19. října. Odborníci z univerzit z celé republiky zde diskutovali o přínosech členství v EU pro české vysoké školy. Neméně zajímavé byly i přednášky ekonoma Petra Zahradníka a geografa Roberta Stojanova. Vše se uskutečnilo v rámci závěrečné konference k projektu komunikace českého předsednictví v Radě EU financovanému MŠMT. Záštitu ke konferenci poskytl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Diskuse expertů z vysokých škol a institucí jako jsou Úřad vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebo Dům zahraniční spolupráce nabídla různé pohledy na přínosy členství v EU pro vysoké školy. Všichni diskutující se však shodli, že jakákoliv polemika o přínosech členství v EU je zbytečná, protože přínosy jednoznačně dominují.

Největší část velmi otevřené debaty u kulatého stolu byla věnována financování vědy a výzkumu s využitím fondů EU. Přestože zazněla dílčí kritika na administrativní náročnost nebo menší příležitosti pro humanitně zaměřené fakulty, panovala všeobecná shoda na tom, že fondy EU významně pomohly k rozvoji infrastruktury vysokých škol. Zlínská univerzita byla mimořádně úspěšná v získávání dotací.

„Projekty podpořené dotacemi z EU nám v posledním programovacím období přinesly zdroje ve výši 800 milionů korun. I díky jim jsme jednou z nejmoderněji vybavených univerzit v ČR,“ konstatoval Jan Kalenda, prorektor UTB.

Známý ekonom, analytik a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník rozebral dopady energetické krize na aktuální ekonomickou situaci v Evropě. Ve svém informačně nabitém vystoupení analyzoval aktuální ekonomickou situaci v ČR i v dalších evropských zemích. Věnoval se nepříznivým dopadům pandemie covid-19 i ruské válečné agrese na stav ekonomických ukazatelů jako jsou inflace nebo rostoucí zadlužení států. Významná část přednášky se věnovala situaci na energetickém trhu. Petr Zahradník v ní vysvětlil potenciální dopady aktuálně zvažovaných opatření institucí EU jako jsou povinnost snížit spotřebu elektřiny, zastropování příjmů pro výrobce elektřiny nebo solidární příspěvek z nadměrných zisků v určitých odvětvích.

V Uherském Hradišti na Fakultě logistiky a krizového řízení pokračovala konference přednáškou Roberta Stojanova z Mendelovy univerzity v Brně na téma Ukrajinští uprchlíci v ČR. Posluchači se v ní dozvěděli, že Česká republika se stala součástí nejrychlejší a jedné z největších migračních vln v dějinách lidstva, během níž přišlo do ČR více než 420 tisíc ukrajinských uprchlíků a dle odhadů Ministerstva vnitra jich zde více než 300 tisíc zůstalo. Tato migrace je zcela specifická i z celé řady dalších pohledů. A to vše v době, kdy populace ČR stárne a za růstem populace v posledních dvou desetiletí stojí kladné migrační saldo cca 222 tisíce. Hovořilo se i o tom, zda nová ukrajinská imigrace přispěje k populačnímu a ekonomickému růstu ČR.