Erasmus? Možná virtuálně. O mezinárodní spolupráci je ovšem nyní rekordní zájem

Pandemie koronaviru zastavila začátkem března na vysokých školách výuku a výrazně změnila přeshraniční výměnu. Zatímco výuka se pomalu vrací k normálu, doba, kdy studenti i učitelé mohli neomezeně vyjíždět na studijní programy, jako je třeba Erasmus+ a další, je zatím v nedohlednu. Studijní programy zcela uzavřené nejsou, výuka se koná online, ovšem omezeně a učí se jen některé předměty. Budoucnost výměnných programů české vysoké školy řeší po svém a dávají dohromady různé scénáře, jak o zahraniční studenty nepřijít. Paradoxní je, že právě nyní mají české školy, a to nejen ty vysoké, rekordní zájem o projekty mezinárodní spolupráce.

Například na Mendelově univerzitě v Brně si uvědomují, že i v příštím akademickém roce mohou potenciálně nastat obdobné potíže jako letos. 

„I proto se snažíme zapojit do iniciativ evropských univerzit o vytvoření podmínek pro takzvané blended mobilities, tedy částečných online mobilit. Jinými slovy počítáme s tím, že se svět velmi změní a bude potřeba se přizpůsobit novým podmínkám, kde bude velká část záležet na připravenosti univerzity na práci v online prostředí,“ říká mluvčí brněnské Mendelovy univerzity Filip Vrána. 

Vysoké školy také řeší otázku, co s penězi, které měly vyhrazeny na letošní výměnné pobyty, ale kvůli koronaviru je nevyčerpaly. Na Mendelově univerzitě se finance posouvají na další rok. „Část peněz chceme také použít pro čerstvé absolventy, protože předpokládáme, že bude i na trhu práce problém a absolventům to vypomůže do začátku. U zaměstnaneckých mobilit očekáváme, že se naplánované cesty uskuteční v následujícím akademickém roce,“ předpokládá Vrána.

Optimismus, a online jako záloha

Na pražském Českém vysokém učení technickém jsou v očekávání optimističtější. Škola předpokládá, že od 1. října se erasmovská výuka vrátí téměř do normálu. „Na fakultách v současné době běží přípravné procesy k přijímání zahraničních studentů, předpokládáme, že od 1. října bude vše standardní. Online výuka zůstává v záloze jako řešení pro případ, že situace standardní nebude,“ říká Volfgang Melecký, vedoucí odboru zahraničních vztahů na ČVUT. 

Řada partnerských škol ale postupně oznamuje, že pro následující zimní semestr ruší veškeré výměny studentů. „Takže i v případě zcela bezpečných a normálních poměrů očekáváme počty přijíždějících studentů ve výši 50 až 60 procent oproti obvyklým stavům,“ předpokládá Melecký. 

ČVUT tedy nyní organizuje přijímací řízení na příští akademický rok s nadějí, že se zahájí normálně. „Komunikujeme se studenty, s partnerskými univerzitami, poskytujeme konzultace a rady zájemcům o studium. Všechny studenty však upozorňujeme, že v případě delšího trvání stávajících překážek nebo výskytu nových omezení nemusejí být přijati ke standardnímu prezenčnímu studiu,“ podotýká Melecký. 

Bojí se toho, že zahraniční školy zimní semestr ještě nedovolí v běžném kontaktním režimu a že kvůli tomu nebude výměna pro studenty atraktivní. Kromě učení totiž studenti chtějí také osobně poznat danou zemi a její kulturu, ne jen řešit úkoly přes počítač. „Budou tedy vyjíždět v semestru letním, nebo výjezd odloží na další akademický rok,“ myslí si Melecký.  

Čeká se na rozhodnutí Evropské komise

Na to, že zahraniční mobilita se bude muset uchýlit jen do online prostředí, se připravuje i Česká zemědělská univerzita v Praze. „Zatím vyčkáváme my i studenti na případnou možnost zahájit mobilitu online. Stále se také čeká na rozhodnutí Evropské komise, zda budou online mobility formálně uznatelné jako Erasmus,“ říká mluvčí ČZU Karla Mráčková.

Škola se připravuje na to, že nabídne přijíždějícím studentům možnost studia online, pokud by například další vlna COVID-19 neumožnila klasickou formu výuky a nemohli by přijet do Česka.  

„Pokud situace bude příznivá, chceme realizovat i letní školy s termínem konání v srpnu či září. Zaměstnanecké mobility zatím nebudou, ale od podzimu bychom opět rádi vyučující podpořili,“ dodává Mráčková.

Peníze vyčleněné na Erasmus a další výměnné programy se škola bude snažit využít tak, že prodlouží projektové období a pokusí se do Bruselu vrátit jen menší část financí. „U dalších programů se pokusíme finance převést do dalšího roku či je realokovat, pokud je to možné, například směrem k zimním školám či spolupráci v rámci mezinárodních sítí univerzit a podobně,“ shrnuje Mráčková. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích chce program Erasmus+ a další výměnné programy dále provozovat v běžném režimu od zimního semestru akademického roku 2020/21. „Doufám, že v té době se situace již stabilizuje, takže cestování za prací nebo studiem do zahraničí bude možné ve stejném rozsahu jako dříve,“ říká prorektorka pro zahraniční vztahy Jihočeské univerzity Radka Závodská.

Doufá také, že se situace brzy vrátí do normálních podmínek a že cestování nebude představovat žádné riziko pro studenty ani pro zaměstnance. „Obáváme se ale, že i když bude mobilita možná jako dříve, mnoho studentů bude mít obavy do zahraničí vyjet. V posledních letech se nám podařilo více motivovat studenty, aby odjeli na výukové pobyty či stáže do zahraničí, a zvýšili jsme počet vyjíždějících studentů v programu Erasmus+, což považujeme za velký úspěch. Tato krize spojená s pandemií COVID-19 však bude znamenat opět snížení počtu mobilit,“ bojí se Závodská.

O zahraniční spolupráci je nyní rekordní zájem

Počet přihlášek od českých vysokých škol, které se letos hlásily do programů mezinárodní spolupráce, mezi něž patří i Erasmus+ a Evropský sbor solidarity (dobrovolnické programy, pozn. red.), však naznačuje opak. Dům zahraniční spolupráce (DZS), který Erasmus+ administruje, zaznamenal rekordní nárůst žádostí.

V oblasti vysokoškolského vzdělávání došlo v letošním roce dokonce k 95procentnímu nárůstu počtu žádostí. „Z toho je patrné, že o budoucnost programu Erasmus+ se nemusíme obávat, možná se pozmění jeho podoba ve smyslu rozšíření možností studia, jeho existence však ohrožena rozhodně není,“ ujišťuje Radka Vavroušková z DZS.

Jedním z důvodů, proč mají vysoké školy nyní tak velký zájem o zahraniční spolupráci, by paradoxně mohla být pandemie COVID-19. „Zvýšení zájmu nastalo v období, kdy byly školy zavřené a nebylo jasné, jak to bude s výjezdy do zahraničí. Školy si zřejmě uvědomily, že se mohou zapojit do strategických projektů, kdy není nutné fyzicky jezdit do zahraničí, ale je možné se spojit s partnery online,“ vysvětluje Lucie Durcová, vedoucí komunikace Domu zahraniční spolupráce. Projekty je totiž možné uskutečnit i bez fyzických návštěv partnerské univerzity, stejně jako je možné online studovat Erasmus+. 

Příkladem je třeba projekt Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity, který se zaměřuje na sluchově postižené studenty vysokých škol, aby se zlepšili ve svých jazykových dovednostech. Budou pak po rozvolnění pandemických opatření připravenější účastnit se výměnných pobytů na partnerských univerzitách a také se lépe uplatní na trhu práce.      

Dům zahraniční spolupráce v dubnu udělal mezi výměnnými studenty průzkum, který ukázal, že dvě třetiny účastníků Erasmus+ pokračují v programu svého výjezdu online. „To znovu otevřelo debatu, která na úrovni Evropské komise proběhla již před několika lety, a sice zda umožnit zúčastnit se programu Erasmus+ zcela online formou. Současná krizová situace ukázala, že většina organizací i účastníků je schopna program uskutečnit i na dálku,“ podotýká Durcová.

Do budoucna by tedy virtuální Erasmus+ mohl být možností pro ty, kteří si chtějí zkusit studium na zahraniční vysoké škole a nemají z různých důvodů možnost vycestovat. Diskuse o zavedení této online mobility jako pevné součásti programu Erasmus+ na úrovni Evropské komise stále probíhají. 

„Program v tuto chvíli pokračuje v režimu vyšší moci, tedy není přerušen, pokračuje dál, ale reaguje na danou situaci řadou výjimek. Co se plánovaného rozpočtu na rok 2020/2021 týče, tam se nic nemění a rozpočet na program Erasmus+ zůstává schválený tak, jak je,“ ujišťuje Vavroušková.

V tuto chvíli už některé země i jednotlivé univerzity v daných zemích zapojené do programu Erasmus+ avizují, že budou podzimní semestr začínat online a nebudou na podzim fyzicky zahraniční studenty přijímat. 

Jak Vavroušková vysvětluje, takzvané virtuální mobility, o kterých se nyní jedná, by podle ní určitě dlouhodobě neměly nahradit klasickou mobilitu fyzickou, ale spíš ji rozšířit a přidat tak možnost zahraničního studijního pobytu i lidem, kteří by jinak, z nějakého důvodu, na fyzickou mobilitu vyjet nemohli.

Jak jsou na tom se zahraniční mobilitou české vysoké školy

Akademie múzických umění v Praze V současné době se přeshraniční výměna studentů ani pedagogů nezahajuje. Přihlášky do příštího semestru evidují s tím, že konečné rozhodnutí o přijetí zahraničních studentů bude záviset na vývoji pandemie a propustnosti hranic. Zahraniční studenti nastupují ke studiu zpravidla v říjnu a v únoru, a proto AMU očekává, že nástup studentů bude řešit individuálně podle opatření evropských a mimoevropských zemí, dle možností dopravy a ubytování, na podzim tohoto roku.

Ostravská univerzita Jak na Ostravské univerzitě, tak na partnerských univerzitách v Evropě i mimo probíhá běžná příprava mobilit pro zimní semestr 2020/2021. Přijali nominace zahraničních studentů, kteří mají přijet, a kolegové v zahraničí přijali nominace jejich studentů, kteří mají vycestovat. Pouze jedna z desítek partnerských univerzit výměnu studentů pro příští semestr preventivně zrušila. Univerzita počítá s posílením rozvoje kurzů pro virtuální mobilitu. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mobility studentů a zaměstnanců bude opět realizovat po uvolnění restriktivních opatření. Již od 18. 5. 2020 povolila příjezdy a jejich plánování u nových zahraničních studentů, a to zejména těch, kteří budou přijati ke studiu do akademického roku 2020/21. Je to hlavně díky tomu, že od května se znovu na českých ambasádách přijímají žádosti o víza.   

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě Výměnné programy nejsou zastaveny, probíhá distanční výuka. V současné době VŠB-TUO zpracovává nominace zahraničních studentů, kteří se hlásí na zimní semestr 2020. Připravují se výjezdy českých studentů do vybraných zemí na studijní pobyt. Přihlášky pro vyjíždějící studenty jsou v procesu. Bude záležet na dalším vývoji situace, zda se mobility uskuteční. VŠB-TUO zvažuje možnosti mobilit na dálku, online. 

Univerzita Palackého v Olomouci Usiluje o uskutečnění co největšího počtu mobilit a projektů. Konečné číslo ale bude záviset na vývoji situace především ve významně zasažených zemích. Aktuálně univerzita pokračuje standardně v přijímání nominací a administraci přihlášek na nadcházející akademický rok s tím, že v případě nutnosti bude partnerské školy i studenty informovat o změnách. Je otevřená možnosti uskutečnit výměnu v pozdějších termínech, alternativní online výuce i možnosti, že by v letním semestru přijelo více zahraničních studentů. 

Vysoké učení technické v Brně V programu Erasmus+ aktuálně do budoucna řeší i možný způsob mobility online formou. Zatím však o ní není rozhodnuto. Zahraniční studenti projevili zájem o studium na VUT i za této situace. VUT se tedy zatím připravuje na mobility, byť v online podobě, i v příštím akademickém roce. 

Slezská univerzita v Opavě Naprostá většina jejích studentů v zahraničním studiu pokračuje, byť formou vzdáleného přístupu a online konzultací či zkoušek. Univerzita se připravuje tak, aby byla v zimním semestru schopna své studenty do zahraničí vyslat a také je z ciziny přijmout. Už teď ale univerzita ví, že některé z jejích partnerských univerzit v zahraničí v zimním semestru přijímat zahraniční studenty nebudou. 

Univerzita Hradec Králové U zahraničních studentů, kteří na UHK stále studují v českém nebo anglickém jazyce, nyní probíhá distanční výuka. Studenti UHK se většinou vrátili z výměnných pobytů dříve, a pokud jim to partnerská instituce umožňuje, dokončují si studium online. Univerzita má velký zájem v mezinárodní spolupráci pokračovat a aktuální situaci uskutečnění programů přizpůsobuje. Značná část výuky se tak přesouvá do online prostředí. Aktuálně se čeká na to, jaký zájem ze strany studentů bude o výjezd do zahraničí v následujících semestrech. 

Vysoká škola chemicko-technologická Nyní se již přijímají přihlášky k výměnným studijním pobytům pro zimní semestr 2020, jak od studentů VŠCHT k výjezdu do zahraničí, tak od studentů zahraničních partnerských institucí ke studiu na VŠCHT. Programy typu Erasmus plánuje škola nadále využívat a realizovat studijní pobyty již v zimním semestru nadcházejícího akademického roku, pokud to aktuální podmínky dovolí. Škola počítá s tím, že programy budou pokračovat, byť s úpravami, které umožní bezpečnou výměnu studentů, a například i formou online výuky.

Univerzita Pardubice Počítá s normálním průběhem mobility, konkrétní postupy přizpůsobí aktuální situaci v Evropě a ve světě. U programu CEEPUS již univerzita obdržela výzvu, že se mohou studenti hlásit na zimní a letní semestr 2020/21, a předpokládá se, že program i nadále poběží. 

Vysoká škola polytechnická Jihlava V současné době žádní studenti ani zaměstnanci do zahraničí na mobilitu nevyjíždějí, ani z jiných škol na VŠPJ nepřijíždějí. Škola předpokládá, že zahájí nové mobility zaměstnanců i studentů od začátku příštího akademického roku. V posledních letech a měsících zaznamenala postupně zvyšující se zájem studentů VŠPJ o zahraniční mobility a vedení věří, že tento zájem kvůli současné situaci ohledně koronaviru neopadne.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Většina výměnných studentů sice odjela, přesto někteří jednotlivci zůstali a výuka i nadále probíhá e-learningovou formou. Na zimní semestr 2020 dostává škola od partnerských univerzit nominace studentů a je připravena je přijmout, pokud to situace dovolí. Intenzivně pracuje na rozšíření možností online výukových forem.

Západočeská univerzita v Plzni Deset procent jejích studentů svou stáž zrušilo, osmdesát procent se ze zahraničí vrátilo předčasně a dokončuje mobilitu online z domova, dalších deset procent zůstalo v zahraničí a plní si studijní povinnosti na místě. Výběr, nominace, přijímání i vysílání studentů zatím probíhá ve standardním módu. Zástupci fakult pouze zvažují alternativní online výuku v případě zhoršení situace. 

Technická univerzita v Liberci Ze zahraničních studentů, kteří byli v tomto semestru na TUL na Erasmu+, odjela necelá polovina, ostatní zůstali a pokračovali ve studiu distančně. Také zahraniční studenti v anglických i českých programech většinou zůstali, odjela jen malá část z nich. Přijímací řízení na nový akademický rok normálně běží. Výměnné programy mohou dále pokračovat. Výuka i pro účastníky Erasmu+ probíhala a probíhá online, do dalšího semestru to však není řešení, fakulty by v tom nerady pokračovaly. 

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.