Žebříčky univerzit v době nejistoty: Musí se změnit kritéria

Akademická realita se kvůli krizi způsobené pandemií covid-19 zásadně mění a na to musí reagovat také žebříčky a hodnocení škol. Některé indikátory, jako například akademická mobilita či počet zahraničních studentů, nemohou mít stejnou váhu jako doposud. A je potřeba přidat i kritéria nová: třeba společenskou odpovědnost univerzit, která dnes nabývá na významu více než dříve. Shodli se na tom diskutující na konferenci Žebříčky univerzit v době nejistoty, kterou na konci října pořádala mezinárodní asociace pro kvalitu vysokých škol IREG.

Letošní pandemie koronaviru zásadně ovlivní hodnocení vysokých škol. První změnu viděli diskutující v možném snížení zájmu o velké globální žebříčky. „Kvůli omezení mezinárodní mobility studentů a akademiků v souvislosti s covid-19 nabude na důležitosti spíše národní nebo podle oborů specializované hodnocení,“ uvedl místopředseda asociace IREG Waldemar Siwinski. Proměnit se budou muset ale také samotná kritéria, podle kterých se ve stávajících žebříčcích školy hodnotí. Siwinski zmínil například ukazatele spojené s internacionalizací a mobilitou. Ty by měly ztratit část své váhy a místo nich by se měly objevit nové oblasti, týkající se například přítomnosti univerzity na internetu.

Do popředí se podle zástupce žebříčku QS Bena Sowtera dostane také on-line výuka, která se stane pevnou součástí vysokého školství. „On-line technologie nejenže změní výukový proces a zvýší jeho konkurenceschopnost, ale vytvoří též příležitost k urychlení zásadních změn v organizacích a při zavádění inovací, což ovlivní také hodnocení.“ Dodal ale, že než se tyto změny projeví v žebříčku, může to trvat několik let.

Z jiného úhlu se na konferenci debatovalo o jednom z hlavních kritérií žebříčků, publikování ve vědeckých časopisech. Pandemie totiž podle některých účastníků výrazně znevýhodnila vědkyně, které musejí rozdělit svůj čas mezi rodinné povinnosti a výzkum. „Koronavirová krize má podstatný dopad na ženy-vědkyně, neúměrně postiženy jsou zejména ženy s dětmi,“ řekl M’hamed el Aisati ze společnosti Elsevier.

Nejen v souvislosti s pandemií, ale například také se změnou globálního klimatu, tvůrci žebříčků hledají způsoby, jak hodnotit přínos univerzit společnosti. Je dobré vědět, že Harvard je skvělá škola, ale pro mnohé má stejnou váhu i přínos malé univerzity místní komunitě, naznačila diskuse na konferenci IREG.

Na záznam se lze podívat zde.

Zdroj: University World News, IREG konference