Vysoké školství čeká horké léto kvůli rozpočtu

Buď navýšení rozpočtu, nebo protesty. Tak jsou v tuto chvíli rozložené karty ve hře o financování vysokých škol v příštím roce. Vlnu nevole zvedlo nesplnění slibů současné vlády řešit dlouhodobé podfinancování této oblasti. Na včerejším jednání ministr financí Ivan Pilný rektory ujistil, že se bude snažit zohlednit požadavky vysokých škol při sestavování rozpočtu. Priorita je to také pro nově jmenovaného ministra školství Stanislava Štecha, který chce jednat o pětimiliardovém navýšení. Pokud se tak ale nestane, nevylučují představitelé vysokého školství ani protestní akce.

Současný návrh státního rozpočtu počítá s navýšením běžných výdajů o 100 milionů korun proti loňskému roku. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová přitom chtěla zvýšit financování o 4,5 miliardy korun. Podobu rozpočtu odmítla jak Česká konference rektorů (ČKR), tak na svém čtvrtečním zasedání předsednictvo Rady vysokých škol (RVŠ).

„Tento stav je akademickými obcemi veřejných vysokých škol vnímán silně negativně. Stejně jako v roce 2017 to budou pouze pracovníci vysokých škol, kteří se nebudou podílet na všeobecném nárůstu mezd ve veřejném sektoru a na růstu ekonomiky ČR. Dojde tak k výraznému zrychlení již započatého odlivu kvalifikovaných pracovníků z vysokého školství, což dlouhodobě výrazně zasáhne nejen vysoké školy, ale zprostředkovaně i celou ekonomiku a společnost,“ uvádí se v usnesení předsednictva RVŠ.

Šance na změnu je. Včerejší jednání zástupců předsednictva ČKR s ministrem financí bylo podle jeho účastníků konstruktivní. Podle předsedy ČKR a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy ministr ujistil, že se bude snažit zohlednit požadavky vysokých škol při sestavování rozpočtu.

„Ministr financí ujistil rektory o tom, že vysoké školství považuje z hlediska budoucnosti české ekonomiky za svou prioritu a je mu osobně a profesně velmi blízké a s realitou platových podmínek ve vysokém školství je plně obeznámen,“ uvedl vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace ministerstva financí Michal Žurovec. Potvrdil, že konečná výše finanční alokace pro vysokoškolské vzdělávání v rozpočtu na rok 2018 bude předmětem pokračujících jednání.

„Nejbližším z nich je plánované setkání s ministrem školství Stanislavem Štechem, od kterého ministr financí očekává komplexní posouzení a zhodnocení požadavků za celou kapitolu ministerstva školství, včetně priorit,“ doplnil Žurovec.

„Samozřejmě je navýšení rozpočtu vysokých škol mou prioritou. Rozumím neklidu a znepokojení rektorů českých vysokých škol. Několik let se jim slibovalo navýšení a zatím jsme dosáhli pouze jakéhosi dorovnání velice složitými nesystémovými přístupy na stav někdy z roku 2013, 2014. Ale já se domnívám, že má-li skutečně novela vysokoškolského zákona přinést nějaký efekt, má-li dojít k diferenciaci kvality, je jednoznačně nezbytné, aby byly zvýšeny prostředky takzvaného institucionálního financování na příspěvek na vzdělávací činnost,“ uvedl pro Universitas ministr školství Štech s tím, že děsivá je také situace českých doktorandů, pokud jde o jejich stipendia.

Ministr Štech chce jít do jednání s o něco vyšší částkou, než byly původní 4,5 miliardy korun. „Zhruba víme, v jakých číslech se pohybujeme, a já o těchto číslech budu jednat s panem ministrem financí Pilným, abych ukázal, že tady nejde o peníze projedené, ani vyhozené z okna, ale o peníze dobře investované. Konkrétně máme požadavek na investice na úrovni 800 milionů, na navýšení stipendií doktorandů máme odhadnuto zhruba jednu miliardu, a pak zbývají asi 3,5 miliardy korun. V celkovém součtu je to přes pět miliard korun navíc jako výchozí pro jednání s ministerstvem financí,“ doplnil Štech.

Jak pro magazín Universitas uvedl rektor Zima, v jednáních s ministerstvem financí i ministrem školství budou během léta pokračovat i zástupci vysokých škol. „Setkám se rovněž s předsedou ANO Andrejem Babišem a s představiteli odborů. S ministrem Pilným bychom se opět rádi setkali na přelomu července a srpna, kdy už by měly být hotové konkrétní návrhy priorit státního rozpočtu. Pokud se do nového rozpočtu nepodaří dostat navýšení finančních prostředků pro veřejné vysoké školy, budeme se v rámci ČKR, tedy mezi rektory a dále se zástupci RVŠ a studenty na počátku září radit o dalším postupu. Nevylučujeme ani nějakou formu protestů,“ zdůraznil rektor Zima.