Priorita je navýšit školám rozpočty, shodli se rektoři

Česká konference rektorů vznikla přesně před čtvrt stoletím. Na slavnostním shromáždění v pražském Karolinu se současní i emeritní rektoři tuzemských vysokých škol shodli, že jedním z hlavních úkolů organizace by nyní měla být stabilizace rozpočtu českých vysokých škol a přiblížení se evropskému průměru.

„Na podzim loňského roku se nám po letech škrtů a stagnace podařilo prosadit jeden z důležitých dílčích cílů – navýšení rozpočtu pro vysoké školy o tři miliardy korun,“ zdůraznil v Karolinu místopředseda České konference rektorů (ČKR) a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Právě zajištění systémového a dlouhodobě udržitelného financování českých vysokých škol, vědecké práce a výuky je podle Beka zásadní prioritou pro rok 2018 i pro roky další.

Potřebu lepšího financování vysokých škol a připravenost vlády jednat o navyšování rozpočtu v letech 2019 až 2021 v této kapitole s reprezentací vysokých škol potvrdil na shromáždění rektorů i ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). „Ministerstvo bere vážně otázku výše veřejných investic do vysokého školství a já pevně věřím, že navýšení kapitoly rozpočtu vysokých škol pro rok 2018 nebude ojedinělým projevem významu a důležitosti tohoto sektoru, ale výrazem příklonu naší společnosti k důrazu na kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny, “ řekl Plaga.

Vyšší investice by podle něj měly přispět k rozvoji studijních programů i pedagogické a výzkumné práce akademiků.

Více než dvojnásobek studentů

Plaga připomněl, že za posledních pětadvacet let prošlo české vysoké školství zcela zásadním rozvojem, kdy se původní elitní systém s velmi omezeným přístupem k vysokoškolskému vzdělávání podařilo přeměnit ve stabilní systém veřejných vysokých škol s otevřeným přístupem ke kvalitnímu vzdělávání.

„V roce 1993 navštěvovalo naše vysoké školy 127 tisíc studentů, nyní jich vysoké školy vzdělávají přes tři sta tisíc,“ upřesnil Plaga. A dodal, že v této přeměně sehrála ČKR klíčovou roli.

Rektoři se také shodli, že je třeba co nejdříve začít zavádět novou metodiku pro hodnocení výzkumu. Proto ve společném prohlášení požadují po Radě pro výzkum, vývoj a inovace rychlé dopracování Metodiky 2017+. Dále je podle nich potřeba posílit administrace projektů aplikovaného výzkumu prostřednictvím Technologické agentury, protože nepokládají za efektivní fragmentaci poskytování podpory.

Neviditelní, kultivovaní

Konference rektorů možná není pro veřejnost tolik vidět, její role je ale rozhodně klíčová, upozornil emeritní rektor Masarykovy univerzity, předseda ČKR v letech 2009 až 2011 a také bývalý ministr školství Petr Fiala.

„Konference není v médiích až tak hlasitá, její představitelé vystupují kultivovaně a zdrženlivě, požadavky jsou často odborné a špatně se z nich dělají titulky, ale každý rozumný ministr školství a každý rozumný předseda vlády ví, že prosadit změny ve vysokém školství bez spolupráce s ČKR nebo proti její vůli nejde, nebo je velmi obtížné,“ shrnul Fiala.