Rektoři nesouhlasí se škrty ve státním rozpočtu na letošní rok

Česká konference rektorů (ČKR) na svém včerejším zasedání v Ostravě odmítla škrty ve schváleném státním rozpočtu na rok 2018. Významně podle ní ovlivní výdaje na výzkum a vývoj v různých rezortech.  „Změny v rozpočtu v průběhu roku, které nejsou zdůvodněny neočekávatelnými okolnostmi, vnášejí do plánování výdajů nesystémový prvek a snižují předvídatelnost chování státu. Politická diskuse o výdajových prioritách vlády je legitimní, ale má se odehrávat v řádném čase přípravy státního rozpočtu, nikoli až po jeho schválení Sněmovnou Parlamentu,“ uvedli rektoři ve svém prohlášení

Rektoři tak podporují snahu ministra školství o zachování přislíbeného rozpočtu pro vysoké školy na rok 2019 s meziročním nárůstem 3,2 miliardy korun.

ČKR se také ohradila proti výrokům o programu ERASMUS+, které šíří poslanec Lubomír Volný (SPD), člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny. „Program ERASMUS+ významně přispívá k rozšíření zkušeností a vědomostí studentů českých vysokých škol a k posílení konkurenceschopnosti ČR,“ uvádí rektoři ve svém prohlášení.

Další informace k jednání jsou k dispozici na webu ČKR.