Rektoři: Vzdělávejme ke kritickému a nezávislému myšlení

Čeští a slovenští rektoři vydali společné prohlášení ke stoletému výročí založení republiky. „Budeme i nadále vzdělávat a vychovávat k tvořivému, kritickému a nezávislému myšlení, zdravému sebevědomí, k národní hrdosti a občanské zodpovědnosti,“ podepsali ve čtvrtek v pražském Karolinu.

„V kontextu historického odkazu první československé republiky podporujeme demokratické principy a důslednou ochranu základních lidských práv a svobod,” uvádí společné prohlášení, které podepsali předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a prezident Slovenské rektorské konference a rektor Trnavské univerzity Marek Šmid 25. října. Vysoké školy budou podle nich i nadále vzdělávat a vychovávat studenty v duchu hodnot demokracie, humanismu a tolerance k tvořivému, kritickému a nezávislému myšlení, zdravému sebevědomí, k národní hrdosti a občanské zodpovědnosti v souladu se základními principy Magna Charta Universitatum.

„Obracíme se na vládní představitele České a Slovenské republiky, aby věnovali náležitou pozornost a podporu školství, vědě a výzkumu v zájmu společenského a hospodářského rozvoje obou zemí,“ uvádí dále prohlášení.

Rektoři také ocenili přínos společného státu Čechů a Slováků k rozvoji vysokých škol. „Během existence Československé republiky byly zakládány nové univerzity, zvýšil se počet vysokoškolsky vzdělané inteligence, rozvíjela se věda, kultura a umění.“ Spolupráce českých a slovenských akademiků přetrvává i po rozpadu společného státu a vysoké školy v obou zemích jsou podle prohlášení předmětem stejných procesů evropeizace a globalizace. „Tímto deklarujeme zájem pokračovat ve spolupráci nejen na bilaterální institucionální úrovni, ale i v multilaterálních vztazích, které jsou v Evropě stále častěji podporovány,“ dodali rektoři.

Celý text prohlášení v češtině (ve slovenštině k dispozici zde):
Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konference vydávají k 28. říjnu 2018 společné prohlášení při příležitosti kulatého výročí založení Československé republiky.

Nejvyšší představitelé akademické obce v České republice a ve Slovenské republice se s úctou a hrdostí připojují ke vzpomínce na založení společného státu, který v roce 1918 znamenal naplnění státotvorného úsilí Čechů a Slováků. Navzdory složitosti doby a problémům, kterým společný stát v následujících letech čelil, zůstává jeho přínos pro vysokoškolský sektor nepopiratelný. Během existence Československé republiky byly zakládány nové univerzity, zvýšil se počet vysokoškolsky vzdělané inteligence, rozvíjela se věda, kultura a umění.

Spolupráce českých a slovenských akademiků přetrvává i po rozpadu společného státu. Pravidelná setkání členů České konference rektorů a Slovenské rektorské konference podporují a rozšiřují existující vazby a spolupráci a jsou jedním z projevů nadstandardních vztahů našich národů. Naším společným cílem je plnohodnotné zastoupení českých a slovenských vysokých škol v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání a v Evropském výzkumném prostoru. Oba vysokoškolské systémy mají nejen společnou historii a tradice, ale v současnosti čelí i podobným výzvám a problémům. Vysoké školy v obou zemích jsou předmětem stejných procesů evropeizace a globalizace.

Tímto deklarujeme zájem pokračovat ve spolupráci nejen na bilaterální institucionální úrovni, ale i v multilaterálních vztazích, které jsou v Evropě stále častěji podporovány.

V kontextu historického odkazu první československé republiky podporujeme demokratické principy a důslednou ochranu základních lidských práv a svobod. Proto vysoké školy budou i nadále vzdělávat a vychovávat studenty v duchu hodnot demokracie, humanismu a tolerance k tvořivému, kritickému a nezávislému myšlení, zdravému sebevědomí, k národní hrdosti a občanské zodpovědnosti v souladu se základními principy Magna Charta Universitatum.

Zároveň se obracíme na vládní představitele České republiky a Slovenské republiky, aby věnovali náležitou pozornost a podporu školství, vědě a výzkumu v zájmu společenského a hospodářského rozvoje obou zemí.

Partnerství České konference rektorů a Slovenské rektorské konference považujeme za zásadní i v evropském kontextu.